Aktiviteter

1-20 av 25 resultat
 • 1
 • 2

Baka krabbelurer över öppen el...

Scouterna får öva sig på matlagning - men också struktur, planering och vikten av att hålla ordning omkring sig.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land, Matlagn...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Ballongflottsbygge med probleml...

Samarbete och utmana scouternas kreativitet och problemlösningsförmåga genom att ge de materialet men ej instruktion ...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv sjö, Hajk, P...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Probleml...
 • Tidsåtgång:
 • Halvdag

Cykelorganisationstävling

En aktivitet där scouterna tränas i organisering och samarbete.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land, Lekar, ...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Ledarska...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Cykelspårning med GPS

Syftet med denna aktivitet är att lära sig navigera med GPS och cykla samtidigt.

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land, Planeri...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Fysiska ...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Gourmetmatlagning

Nya matlagningskunskaper. Utmanar sina föreställningar om läger- och hajkmat. Aktiviteten togs fram till Vilda 2014.

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Hajk, Matlagning, Planeri...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Probleml...
 • Tidsåtgång:
 • Halvdag

Learning by doing

För att öva ledarskap by doing så väl som att vara aktiv i gruppen.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout
 • Upplägg:
 • Planering
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Ledarska...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Lekar i Umoja

Denna aktivitet från Jamboree17 är en kul grej som tillåter deltagarna att vara kreativa och fantasifulla och skapa n...

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout
 • Upplägg:
 • Lekar, Planering
 • Mål:
 • Fantasi och kreativt uttr...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Loggbok

Scouterna tränas i att formulera sig i ord, samt att Loggboksskrivandet kan vara ett sätt att öka demokratin på avde...

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout
 • Upplägg:
 • Planering
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen
 • Tidsåtgång:
 • Flera dagar

Lokalt engagemang - starkare til...

Hjälps vi åt är vi starkare, tillsammans kan vi göra mycket mer än om vi är ensamma. I denna aktivitet skapas möt...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Planering, Sa...
 • Mål:
 • Aktiv i samhället, Förs...
 • Tidsåtgång:
 • 1-2 timmar

Loppmarknad

För att tjäna pengar till utmanar/roverlaget och för att synas som scouter ute i samhället.

 • Ålder:
 • 15-19 år Utmanarscout, 1...
 • Upplägg:
 • Planering
 • Mål:
 • Aktiv i samhället
 • Tidsåtgång:
 • 2-3 timmar

Metod för att planera en aktiv ...

För att kunna arrangera en kårstämma/årsmöte där hela kåren känner sig välkommen samt kan förstå och känna s...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Planering
 • Mål:
 • Förståelse för omvärl...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Molntolkning Väder

Denna aktivitet kopplas till intressemärket Väder. Syftet är att tolka molnen och vad de kan visa om kommande väder....

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land, Friluft...
 • Mål:
 • Känsla för naturen, Pro...
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

När det oväntade inträffar

För att scouterna skall få diskutera hur man kan hantera en krissituation.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Planering, Samhällsengag...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Probleml...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Näringskedejor och kemikalier

Att visa hur kemikalier från jordbruk förflyttar sig genom ekosystem och varför det är skadligt för miljön.

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Matlagning, Planering
 • Mål:
 • Kritiskt tänkande, Käns...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Öva ankartyper inomhus

Scouterna lär sig vilken ankartyp som fungerar bäst. Den förutsätter att scouterna vet vilka ankare som finns eller ...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv sjö, Planeri...
 • Mål:
 • Kritiskt tänkande, Probl...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Påverkan med hjälp av de Globa...

Utforska FNs globala hållbarhetsmål. Aktiviteten har tagits fram av WAGGGS för aktivitetspaketet för World Thinking ...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Planering
 • Mål:
 • Aktiv i samhället, Kriti...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Personliga mått

För att scouterna ska få kunskap om hur de lätt kan mäta olika föremåls längd utan linjal eller måttband.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Friluftsliv l...
 • Mål:
 • Problemlösning, Självin...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Planera hajkmat

Genom att själva ta ansvar för matplaneringen blir scouterna delaktiga.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land, Friluft...
 • Mål:
 • Ledarskap, Problemlösnin...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Planera terminen-charader

För att komma igång med terminsplaneringen och samtidigt låta scouterna vara med och bestämma.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land, Planeri...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Fantasi ...
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Planering av Hajk/Övernattning

För att alla ska få vara med och bestämma vad vi ska göra på hajken eller övernattningen.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land, Friluft...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Ledarska...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...
1-20 av 25 resultat
 • 1
 • 2