Aktiviteter

1-20 av 145 resultat
 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 8

#Helloworld

#Helloworld är en aktivitet från Jamboree17 där deltagarna får sprida och ta dela av inspiration om hur de kan göra...

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout
 • Upplägg:
 • Diskussion, Samhällsenga...
 • Mål:
 • Förståelse för omvärl...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

20 liter vatten

Scouten får kunskap om hur viktigt vatten är för vår överlevnad och hur mycket det egentligen går åt.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Samhällsenga...
 • Mål:
 • Egna värderingar, Först...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Action on Body Confidence Enkät

Denna övning kommer från WAGGGS material Action on Body Confidence och syftar till att undersöka hur utseendemyten p...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Samhällsenga...
 • Mål:
 • Aktiv i samhället, Kriti...
 • Tidsåtgång:
 • Flera dagar

Alla har rätt till sin åsikt

Det är lätt att följa med strömmen och tycka som alla andra. Här tränar sig scouterna i att bilda en egen uppfattn...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Diskussion
 • Mål:
 • Egna värderingar, Kritis...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Allemansrättssaga

För att på ett roligt och spännande sätt lära scouterna om allemansrätten.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout
 • Upplägg:
 • Diskussion, Friluftsliv l...
 • Mål:
 • Förståelse för omvärl...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Artikelgranskning

För att få scouterna att fundera över den information de möter i vardagen. Vem står bakom informationen och vad bet...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout
 • Upplägg:
 • Diskussion
 • Mål:
 • Förståelse för omvärl...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Att överleva

Det är både kul och nyttigt att fundera på vad som är livsnödvändigt och hur det skulle kunna se ut om vi fick ch...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Diskussion
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Egna vä...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Berättelse om en naturkatastrof

Scouterna arbetar för en värld där människan är beredd att reagera inför miljöfaror och naturkatastrofer.

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Samhällsenga...
 • Mål:
 • Aktiv i samhället, Kriti...
 • Tidsåtgång:
 • 2-3 timmar

Biståndsäventyret

Att diskutera samhällsfrågor och skapa diskussion och förståelse för bistånds- och flyktingfrågor.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Samhällsenga...
 • Mål:
 • Förståelse för omvärl...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Bli en patrull

För att förbättra gruppdynamiken och låta scouterna lära känna varandra samt sin roll i gruppen

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Lekar
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Probleml...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Blinda raden

Syftet med leken är att lära känna varandra och träna samarbetsförmågan samtidigt som man på ett lekfullt sätt k...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout
 • Upplägg:
 • Diskussion, Lekar, Samhä...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Ledarska...
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Blinderbana

I denna aktivitet får scouterna öva på sammarbte och att lära sig lita på varandra.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Lekar
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Fysiska ...
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Blindgolf

Lär scouterna samarbeta och kommunicera med varandra. Ett roligt sätt att träna scouterna i samarbete där scouterna ...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Lekar
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Ledarska...
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Blomväggen

För att scouterna ska få reflektera över dagens program och de tankar och idéer som diskuterats.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Diskussion
 • Mål:
 • Egna värderingar
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Bra-bok

För att scouterna ska få stärka sin självkänsla och självkännedom.

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Reflektion och andakt, Ce...
 • Mål:
 • Självinsikt och självk...
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Bryt mot kulturen

För att lära scouterna om olika kulturer och traditioner.

 • Ålder:
 • 15-19 år Utmanarscout
 • Upplägg:
 • Diskussion
 • Mål:
 • Egna värderingar, Kritis...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Bygga torn

För att deltagarna ska få en tankeaktivitet som utmanar deras sinnen att tänka i nya banor.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Lekar
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Probleml...
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Citronleken

Ett klurigt problem som kan ge scouterna ett överraskande bra resultat. Dessutom bidrar aktiviteten till att träna sco...

 • Ålder:
 • 15-19 år Utmanarscout, 1...
 • Upplägg:
 • Diskussion
 • Mål:
 • Problemlösning
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Cykelmemory med bilder och text

En aktivitet där scouterna får öva upp sin koncentration och sitt minne.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Lekar, Utomhu...
 • Mål:
 • Aktiv i samhället, Käns...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Cykelskuggskull

En aktivitet där scouterna får öva sin koncentration, sin balans och sin kroppskännedom

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Lekar, Utomhu...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Fysiska ...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...
1-20 av 145 resultat
 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 8