Aktiviteter

1-18 av 18 resultat

Bra-bok

För att scouterna ska få stärka sin självkänsla och självkännedom.

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Reflektion och andakt, Ce...
 • Mål:
 • Självinsikt och självk...
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Gör din egen fackla

Öva på att tälja och hantera trä. Facklan är kan ställas upp för att lysa upp runt lägerplatsen eller om ni går...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Ceremonier, Friluftsliv l...
 • Mål:
 • Fantasi och kreativt uttr...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

In- och utcheckning

Detta är en aktivitet som är bra att starta och sluta samlingarna med. Alla deltagare får berätta för gruppen hur d...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Ceremonier
 • Mål:
 • Relationer, Självinsikt ...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Incheckningsövningar

Övningarna kommer från den våldspreventiva verktygslådan som Scouterna tagit fram tillsammans med Borås stad - En k...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Reflektion och andakt, Ce...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Självin...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Jag är Batman!

Scouten lär sig se goda egenskaper som hen har och förstår att hen kan påverka den jag är och blir. Aktiviteten tog...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Ceremonier, Diskussion, H...
 • Mål:
 • Fantasi och kreativt uttr...
 • Tidsåtgång:
 • 2-3 timmar

Känslotipsrunda

Genom att känna efter och tycka saker själv, och veta vad jag gillar och inte, ökar min förståelse för mig själva...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Reflektion och andakt, Ce...
 • Mål:
 • Existens, Självinsikt oc...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Lägerbål

Detta är en av scoutings stora ceremonier. Det är också en tid för eftertanke och social samvaro.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Ceremonier, Lägerbål
 • Mål:
 • Fantasi och kreativt uttr...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Morgonsamling 1: inryckningen

Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Reflektion och andakt, Ce...
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Egna vä...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Morgonsamling 2: gemensam bön?

Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Ceremonier
 • Mål:
 • Egna värderingar, Relati...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Morgonsamling 3: växa och må b...

Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Ceremonier
 • Mål:
 • Egna värderingar, Själv...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Morgonsamling 4: religösa symbo...

Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Ceremonier, Diskussion
 • Mål:
 • Egna värderingar, Existe...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Morgonsamling 5: Meningen med li...

Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Ceremonier, Diskussion
 • Mål:
 • Existens, Självinsikt oc...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Morgonsamling 6: vi och dom

Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Ceremonier, Diskussion
 • Mål:
 • Egna värderingar, Relati...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Morgonsamling 7: Avslutning

Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Ceremonier, Diskussion
 • Mål:
 • Egna värderingar, Relati...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Nattvandring

En enkel övning för de yngsta scouterna där de lär känna sitt närområde och vänja sig vid mörkret. En del utman...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Reflektion och andakt, Ce...
 • Mål:
 • Känsla för naturen
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Promenad bland känslor

För att hjälpa unga att uttrycka sina känslor och dela med sig av dem till resten av gruppen. En övning i att bara v...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Reflektion och andakt, Ce...
 • Mål:
 • Känsla för naturen, Sj...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Reflektion/Ceremoni: Sjunga scou...

Scoutbönen läses vid högtidliga tillfällen och ersätter ibland ”Fader vår”

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Ceremonier
 • Mål:
 • Egna värderingar, Existe...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Scout-i-topp

För att lära de yngre scouterna om demokrati och på samma gång lära dem de sånger som ofta sjungs inom scouterna.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout
 • Upplägg:
 • Ceremonier
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Fantasi ...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min
1-18 av 18 resultat