Aktiviteter

1-20 av 671 resultat
 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 34

#Helloworld

#Helloworld är en aktivitet från Jamboree17 där deltagarna får sprida och ta dela av inspiration om hur de kan göra...

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout
 • Upplägg:
 • Diskussion, Samhällsenga...
 • Mål:
 • Förståelse för omvärl...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

1, 2, 3 rött ljus

Låter scouterna öva på koncentration genom att röra sig för att sedan stå helt still.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Lekar
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Fysiska ...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

100 meter eld

Öva på att elda och hålla elden vid liv under en period samt att flytta en eld. I de olika momenten så får patrulle...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land, Utomhus
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Probleml...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

20 liter vatten

Scouten får kunskap om hur viktigt vatten är för vår överlevnad och hur mycket det egentligen går åt.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Samhällsenga...
 • Mål:
 • Egna värderingar, Först...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

A-bro

Scouterna får lösa en utmaning i patrullen och samtidigt praktisera färdigheter i att surra.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Probleml...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

ABC-duken

Scouternas ordförråd ökar, liksom kunskapen om olika arter, samtidigt som ögonen öppnas för detaljer.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land, Utomhus
 • Mål:
 • Känsla för naturen
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Action on Body Confidence Enkät

Denna övning kommer från WAGGGS material Action on Body Confidence och syftar till att undersöka hur utseendemyten p...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Diskussion, Samhällsenga...
 • Mål:
 • Aktiv i samhället, Kriti...
 • Tidsåtgång:
 • Flera dagar

Actionakuten

I den här aktiviteten får scouterna öva sig i att samarbeta och lösa problem. De får även testa sina kunskaper i h...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout...
 • Upplägg:
 • Lekar
 • Mål:
 • Problemlösning
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Äggjakt

För att scouterna på ett klurigt sätt ska få vara delaktiga i att både gömma och leta skatter/ägg.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout
 • Upplägg:
 • Lekar, Utomhus
 • Mål:
 • Fantasi och kreativt uttr...
 • Tidsåtgång:
 • 2-3 timmar

Äggstronauten

Aktiviteten lär scouten samarbeta i en grupp för att tillsammans skapa en ”rymdfarkost” för ett ägg.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Hantverk och pyssel
 • Mål:
 • Fantasi och kreativt uttr...
 • Tidsåtgång:
 • 2-3 timmar

Alla har rätt till sin åsikt

Det är lätt att följa med strömmen och tycka som alla andra. Här tränar sig scouterna i att bilda en egen uppfattn...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Diskussion
 • Mål:
 • Egna värderingar, Kritis...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Alla sinnenas tårta

Uppgiften är att i patrullen tillaga en tårta som senare bedöms av en jury utifrån de fem sinnena: hörsel, smak, sy...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Matlagning
 • Mål:
 • Fantasi och kreativt uttr...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Allemansrättssaga

För att på ett roligt och spännande sätt lära scouterna om allemansrätten.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout
 • Upplägg:
 • Diskussion, Friluftsliv l...
 • Mål:
 • Förståelse för omvärl...
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Amöba/Evolutionsleken

Kul lek med rörelse och visst mått av hysteri.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Lekar
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Fantasi ...
 • Tidsåtgång:
 • 15-30 min

Ånga, imma, dimma, regn och sn...

En lek där scouterna lär sig mer om vatten i olika former.

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Lekar
 • Mål:
 • Fysiska utmaningar
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Äppel-päppel

Det är en kul lek/övning där scouterna i patrullen lär känna varandra.

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Lekar
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen
 • Tidsåtgång:
 • 5-15 min

Artikelgranskning

För att få scouterna att fundera över den information de möter i vardagen. Vem står bakom informationen och vad bet...

 • Ålder:
 • 12-15 år Äventyrarscout
 • Upplägg:
 • Diskussion
 • Mål:
 • Förståelse för omvärl...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Återvinning - tillverkning av p...

För att scouterna skall se att man kan återvinna papper och lära dem att det är viktigt att sortera rätt. Dessutom ...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Hantverk och pyssel, Samh...
 • Mål:
 • Fantasi och kreativt uttr...
 • Tidsåtgång:
 • 2-3 timmar

Att överleva

Det är både kul och nyttigt att fundera på vad som är livsnödvändigt och hur det skulle kunna se ut om vi fick ch...

 • Ålder:
 • 8-10 år Spårarscout, 10...
 • Upplägg:
 • Diskussion
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Egna vä...
 • Tidsåtgång:
 • 30 min - 1 timme...

Äventyrarna lär Upptäckarna a...

Äventyrarna får öva på ledarskap och upptäckarna får lära sig att elda och får en möjlighet att få en personli...

 • Ålder:
 • 10-12 år Upptäckarscout...
 • Upplägg:
 • Friluftsliv land
 • Mål:
 • Aktiv i gruppen, Ledarska...
 • Tidsåtgång:
 • 2-3 timmar
1-20 av 671 resultat
 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 34