Vattenhinderbana

Samarbete och kommunikation i grupp Utnyttja rätt resurs på rätt ställe (lång, kort, stark, smidig, klurig, snabb osv) Aktiviteten togs fram till Vilda 2014.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, Ledare
Upplägg: Friluftsliv land, Friluftsliv sjö, Hajk, Lekar, Utomhus
Mål: Fysiska utmaningar, Problemlösning
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Förberedelser:
Bygg en hinderbana. Antingen i ett skogsparti där man kan dra fördel av att  bygga hinder mellan träd, eller på en öppen plats.

Bygg ganska enkla hinder att ta sig över, under, runt, mellan. Vilken åldersgrupp ska göra hinderbanan? Skapa lagom svåra hinder så att det blir en utmaning utan att vara omöjligt.

Alla i patrullen får var sin kåsa eller mugg. Scouten får inte släppa sin mugg under hela hinderbanan utan måste hela tiden hålla i den.

Det finns två sätt att genomföra hinderbanan.
1) att vatten hämtas vid starten, scouten tar sig igenom hinderbanan och lämnar sitt (kvarvarande) vatten i hink vid slutet. Efter avslutat maxtid så mäter man hur mycket vatten patrullen klarade att transportera.

2) Vattnet ska runt hela banan men med en mycket viktig regel - så fort man har vatten i sin kåsa så får man inte ta något steg. Man måste alltså skicka vattnet till nästa person om det ska röra sig frammåt. Detta kräver både planering av scouterna - vem ska stå var och springa vart för att det ska funka - och det blir till en verklig samarbetsövning.
- lägg till regeln att alla ska ha haft vattnet minst två gånger för att öka på samarbetet.
- gör ett svårare hinder där till exempel vattnet måste kastas över en bom, eller hällas genom ett smalt rör. Är extra roligt en solig dag så det inte gör något om man blir blöt.

Material

Kåsor eller muggar
vatten
slanor och surrgarn eller rep
koner, hinkar eller andra markörer
Hink till slutet
Litersmått

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.