Risflotte

Utveckla byggkunskaperna Få användning för sina knop- och surrningsegenskaper. Aktiviteten togs fram till alla scouters läger 2014.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Friluftsliv land, Friluftsliv sjö, Hajk, Hantverk och pyssel, Utomhus
Mål: Aktiv i gruppen, Problemlösning
Tidsåtgång: Halvdag
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Tillverka en risflotte:

Surra fast två slanor till ett kors med lika långa sidor. Runt korset sätts små pinnar i två cirklar. Mellan cirklarna lägger ni riset/slyn. När mellanrummet är fyllt av sly snurrar ni sisalgarn runt slyn så att det behåller formen. Fäst fast korset i slyn.

Lägg ut presenningen och lyft över korset med slyn på presenningen. Vik upp presenningen och fäst den i korset så det blir vattentätt underifrån.

För inspirerande bilder sök på internet - dina egna tankar är gränsen!

Material

- Sisalgarn
- Slanor/plankor
- Stora blå plasttunnor eller ris/sly eller något som flyter
- Presenning
- Flytväst
- Paddlar
- Små pinnar

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.