Kompassfärden

Öva på att använda en kompass samt att uppskatta tillryggalagda avstånd.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Friluftsliv land, Hajk, Utomhus
Mål: Fysiska utmaningar, Känsla för naturen
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

FÖRBEREDELSER (ca 2h)
1) Innan du som ledare ger dig ut i skogen så behöver du utse ett bra rep/snöre. Leta reda på ett snöre (tjocklek spelar ingen roll, men vit färg underlättar) som ser långt ut. Sträck ut det på en öppen yta eller i en korridor och mät snörets längd med en tumstock. Om repet är ett udda antal meter långt, så fäst en knut på det där det motsvarar ett helt antal meter. Jag har använt mig utav ett 20 meter långt vitt tvinnat rep.

2 ) (i skogen) Utse en exakt startposition. Där slår du ner en ca 1 meter lång träpinne, vars ena ände har täljts spetsig.
Plocka därefter fram en kompass och välj ett väderstreck, t.ex. öster eller 80 grader nord. Anteckna detta väderstreck på ett hårt papper (detta blir ditt facit!). Lägg repets ena ände vid pinnen och lägg sedan ut snöret så rakt som möjligt – rakt genom snår, mindre stup, osv. om det kommer i vägen – i valt väderstreck. När repet tar slut, drar du hela repet till dig där du nu står, kontrollerar kompassen och lägger på nytt ut repet så rakt du kan i det valda väderstrecket. På detta vis kan du komma så långt bort du önskar från pinnen i det valda väderstrecket. Jag som hade ett 20 meter långt snöre, valde t.ex. att ta mig en sträcka på 60 meter (3 replängder) bort från pinnen i ostlig riktning.
När du är nöjd antecknar du hur långt du gått, och lägger en upp-och-nedvänd bunke (gärna färgglad) på platsen du tagit dig till. På ett annat tjockt papper skriver du en kod, t.ex. EQ, lägger pappret i en plastficka. Plastfickan lägger du under bunken.
Därefter väljer du ett nytt väderstreck, och gör på samma sätt en ny sträcka fast med bunken som utgångspunkt.
Jag valde att ha en två bunkar lång bana, men vill du så kan du ju göra banan hur lång som helst.
När du har lagt ut bunke nr 2, så vet du ju i vilket väderstreck och hur långt du gick från bunke nr 1. Så då går du tillbaka till bunke nr 1 och skriver den instruktionen på det pappret i plastfickan (lämna snöret utlagt sista biten du gått så ser du ju riktningen, men här blir det extra underlättande med färgglada bunkar!!). Om det regnar så tejpar du även igen plastfickans öppna ände med silvertejp! (lämna snöret utlagt sista biten du gått så ser du ju riktningen, men här blir det extra underlättande med färgglada bunkar!!).
På sista bunkens papper skriver du en instruktion för hur man tar sig tillbaka till start från bunkens position (så här underlättar det om du medvetet gått så du hamnat vid en stig som leder tillbaka).

Detta är en aktivitet som passar bra som station på en spårning. Om det finns risk för att flera patruller kommer komma samtidigt, är det en god idé att lägga ut ytterligare banor, så att patrullerna varken behöver vänta eller kan klara banan genom att följa efter andra patruller. Jag lade ut 2 banor.

När du gjort detta skall du ha fått ihop ett FACIT som liknar det som jag fick fram, vilket jag skrivit ut nedan:

BANA 1
Gå 60 meter i rakt östlig riktning från start.
Kodfacit: EQ18
Bunkfärger: 1. Blå, 2. Röd

BANA 2
Gå 80 meter i 80 graders vinkel från start.
Kodfacit: SB58
Bunkfärger: 1. Aluminium, 2. Vit

SÅ HÄR GÅR AKTIVITETEN TILL
Ett lag kommer till stationen. De får ta hjälp av en tumstock för att få insikt i hur lång 1 meter är. Tumstocken får de givetvis inte bära med sig efter start. De får en kompass och får reda på första färdinstruktionen (som du skrivit i facit). Därefter ger de sig iväg ut på en bana. När de kommer tillbaka så får de kontrollera de koder de stött på i bunkarna med koden du har i facit. Är koden fel (de kan ju ha råkat gå till en annan banas bunke, eller så har de inte hittat alla sina bunkar) så får de göra ett nytt försök. Därefter kan de ju också få gå den andra banan om det passar sig.

Om ni gör detta över ett stort område ( >100*100 meter) så se till att ni har ett tillvägagångssätt om några skulle gå vilse.
Detta kan man lösa genom att t.ex. ha en sjö i närheten som syns från hela området och som man kan gå till och följa tillbaka till start.

/Rasmus Westergren (Mölnlyckescout)

Material

  • Långt snöre/rep
  • Träpinne, ca 1 meter lång, vars ena ände har täljts spetsig.
  • Något att använda som kontroller, t.ex. större bunkar, snitselband, eller orienteringskontroller.
  • Tumstockar
  • Kompasser
  • Hårt papper (ett flertal)
  • Bläckpenna
  • Plastfickor
  • Vid regn: silvertejp

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.