Melodikryss

Patrullvis löser scouterna ett enklare melodikryss och tränar på samarbete och problemlösning samtidigt som musiken sprider lite glädje!

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Lekar, Teater musik och sång
Mål: Aktiv i gruppen, Fantasi och kreativt uttryck
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Dela ut en kopia av melodikrysset till varje patrull. Läs upp en fråga i taget och spela tillhörande musikstycke.

När alla frågor är besvarade rättar ni krysset tillsammans.

Melodikrysset och frågorna hittar ni som bifogade filer.

Det är kreativt roligt att själv tillverka melodikryss. Som en förlängning på övningen kan du som är ledare låta patrullerna göra egna kryss som de andra patrullerna får lösa.

Material

Kopior av melodikrysset, pennor, spellista och musikanläggning.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.