Blindgolf

Lär scouterna samarbeta och kommunicera med varandra. Ett roligt sätt att träna scouterna i samarbete där scouterna ges olika förutsättningar.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Diskussion, Lekar
Mål: Aktiv i gruppen, Ledarskap
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Placera ut en golfbana där banans hål utgörs av t.ex. rockringar eller liknande. Antalet hål kan anpassas efter hur lång tid som finns tillgänglig.

Dela upp patrullen i grupper om två. Den ena personen i varje par förses med en ögonbindel, den andra personen får se. Den "blinda" scouten påbörjar banan genom att kasta en ärtpåse mot första hålet. Scouten som ser får hjälpa till så gott den kan genom att förklara hur långt och i vilken riktning den "blinda" scouten ska kasta, t.ex. genom att säga "vrid dig lite mer till höger", "kasta fem meter framåt" etc. Enbart muntlig hjälp är tillåten, man får inte vrida eller på annat sätt fysiskt hjälpa sin kompis.

Efter första kastet får den seende scouten leda sin blinda kompis till platsen där ärtpåsen landade och därefter fortsätter den blinda scouten att kasta till påsen landat i det första hålet. Antalet kast det tog att nå hålet skrivs upp i ett protokoll och därefter fortsätter banan med att försöka nå det andra hålet osv. Då halva banan har genomförts byts scouterna av så att den andra scouten får bära ögonbindel.

Släpp iväg paren med lagom mellanrum så att de undviker att krocka med varandra under banans gång.

- Har man hårdare "bollar" bör man hålla visst säkerhetsavstånd för att inte skada framförvarande par. Har man mjukare bollar gör det inget om man råkar kasta in bollen i varandra, det gör bara utmaningen lite svårare.
- Låt de seende scouterna få hålla i sin blinda kompis då de ska ta sig från en plats till en annan så minskar risken att någon snubblar.

Svårighetsgraden och tidsåtgången kan anpassas genom banans längd, antal hål, placering av banan och hålens storlek.

Efter övningen finns det bra möjlighet att diskutera hur det gick och vad som var lätt/svårt med de olika rollerna.

Material

  • Golfhål, t.ex. rockringar, hinkar, eller liknande.
  • Boll, t.ex. ärtpåsar, plastankor, rullade strumpor eller liknande ("bollarna" bör inte rulla/studsa för mycket)
  • Ögonbindlar
  • Protokoll och pennor för poängräkning

  • Vad var svårt med att inte kunna se?
  • Vad var svårt med att vara seende och instruera?
  • Gick det bättre efter hand eller var det lika svårt hela tiden? Varför?

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.