Chans att påverka - Globala hållbarhetsmålen (mål 12)

FN har tagit fram 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 12-15 år Äventyrarscout
Upplägg: Samhällsengagemang
Mål: Aktiv i samhället, Egna värderingar
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

 

FNs medlemsländer har kommit överens om 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. De är del av Agenda 2030 med målet att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Scouterna har tagit fram aktiviteter anpassade för olika åldersgrupper för att jobba med målen. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

 

Äventyrarna får tillfälle att verka mot en bättre värld genom att påverka företag och deras produktion. Detta kan scouterna göra genom att kontakta företagen de vill påverka via mejl eller brev. Äventyrarna får tillsammans komma överens om vilket företag de påverka och hur de vill att företagen ska verka i sin produktion för en bättre värld. Det kan exempelvis vara att de vill att företaget ska tänka på sina transportsträckor, vart i världen företaget producerar sina varor, företagets klimatpolicy eller företagets etiska principer. Äventyrarna får en chans att göra sin röst hörd och kunna påverka företag för en bättre värld. 


När scouterna påverkar får de en djupare förståelse för samhället de lever i och bidrar till ett hållbarare samhälle. Äventyrarna får även tillfälle att reflektera över de egna värderingarna och kunna motivera sina åsikter och se konsekvenserna av etiska val.

Material

  • Dator eller telefon att maila ifrån alternativ papper och kuvert. 
  • Block/papper att skriva ner sina tankar på.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.