Personlig kilmatpåverkan - Globala hållbarhetsmålen (mål 13)

FN har tagit fram 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Diskussion, Samhällsengagemang
Mål: Aktiv i samhället, Egna värderingar
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

 

FNs medlemsländer har kommit överens om 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. De är del av Agenda 2030 med målet att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Scouterna har tagit fram aktiviteter anpassade för olika åldersgrupper för att jobba med målen. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

 

Låt utmanarscouterna räkna ut sin klimatpåverkan i sitt eget hushåll genom att använda WWFs klimatkalkylator.  Scouterna kan behöva hjälp av föräldrar för att ta reda på vissa fakta. så aktiviteten kan planeras så den påbörjas ett möte för att slutföras nästa möte.

 

Reflektera över hur varje scouts klimatpåverkan ser ut och hur många jordklot som skulle behövas för att upprätthålla hens livsstil. Vad är scouten beredd att ändra på? Identifiera minst en aktivitet som scouten ska försöka genomföra nästa månad för att minska sin klimatpåverkan.

 

Exempel:

  • Köpfri månad - endast begagnade prylar får köpas (gäller inte mat så klart!)
  • Familjen ska minska användandet av bilen.
  • Öka antalet klimatsmarta måltider. Scouten kan erbjuda sig att laga ett klimatsmart mål i veckan.
  • Byt ut alla lampor i hemmet till LED-lampor.
  • Minimera mat som slängs genom att utmana familjen att laga mat på det som håller på att passera bäst-före-datum i kylen.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.