ABC-duken

Scouternas ordförråd ökar, liksom kunskapen om olika arter, samtidigt som ögonen öppnas för detaljer.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 8-10 år Spårarscout
Upplägg: Friluftsliv land, Utomhus
Mål: Känsla för naturen
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Scouterna delas in i patruller. Storleken på patrullerna kan variera, men tre till fem personer brukar vara lämpligt för att alla ska vara aktiva. Varje patrull får en ABC-duk som de placerar på marken. Patrullerna placerar sig så att de inte stör varandra men att de ändå är så pass nära att du som ledare kan gå runt och iaktta och lyssna på scouterna.

Uppgiften är att på en bestämd tid samla in naturföremål och placera dem på ABC-duken efter föremålets begynnelsebokstav (substantiv). Det gäller att lägga ett föremål per bokstav och försöka fylla så stor del av duken som möjligt.

Det går också att göra övningen med adjektiv som ska läggas på rätt bokstav eller att de båda ordklasserna kombineras. För snabba scouter kan ytterligare utmaning vara att både adjektiv och substantiv ska börja på samma bokstav, till exempel: stor sten, mjuk mossa, liten lav, blanka blåbär och gröna granbarr.

Låt de olika patrullerna parvis visa sina ABC-dukar med föremålen för varandra. Den ena patrullen kan gissa vilka orden är innan den andra patrullen berättar hur de tänkt.

Gör samma aktivitet på olika platser. Dokumentera och jämför. Hur såg alfabetet ut i parken kontra skogen?

 

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.