Donationsprojekt - Globala hållbarhetsmålen (mål 3)

FN har tagit fram 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Samhällsengagemang
Mål: Aktiv i samhället, Egna värderingar
Tidsåtgång: Flera dagar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

 

FNs medlemsländer har kommit överens om 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. De är del av Agenda 2030 med målet att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Scouterna har tagit fram aktiviteter anpassade för olika åldersgrupper för att jobba med målen. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

 

Denna aktivitet är ett projekt som ni kan genomföra under längre tid. Den kopplar an till Globala mål 3, hälsa och välbefinnande, och till utmanarmärket Engagera. Projektet är uppdelat i tre delar:

 

Undersök
Undersök hur folk i er omgivning ställer sig till donation. Känner ni någon som är med i ett donationsregister eller som donerar blod? Känner ni till någon som har donerat ett organ eller fått en donation av någon annan? Hur ställer ni er personligen till donationer.

 

Samla in information
Besök ett sjukhus eller vårdcentral och fråga om hur deras situation ser ut, arbetar de med donationer. Är det för många eller för få som donerar blod idag? Hur fungerar olika typer av donationer i Sverige? Vad krävs för att en donation ska bli lyckad?

 

Gör skillnad
Nu är det upp till er att ta vara på det ni lärt er från att prata med familj och vänner om deras tankar om donationer och det ni lärt er om situationen i sjukvården. Hur kan ni informera så många som möjligt på ett tilltalande och inspirerande sätt? Kanske vill ni göra en film, en pjäs eller sätta upp plakat i närområdet.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.