Våra vägar - Globala hållbarhetsmålen (mål 3)

FN har tagit fram 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 12-15 år Äventyrarscout
Upplägg: Diskussion, Utomhus
Mål: Aktiv i samhället, Kritiskt tänkande
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

 

FNs medlemsländer har kommit överens om 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. De är del av Agenda 2030 med målet att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Scouterna har tagit fram aktiviteter anpassade för olika åldersgrupper för att jobba med målen. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

 

Denna aktivitet kan ta flera möten utifrån vilket genomförande ni väljer att följa. Aktiviteten är kopplad till det tredje globala målet, Hälsa och välbefinnande. En del i det globala målet är att jobba för en bättre trafiksäkerhet, detta kan ni koppla till äventyret Rösten.

 

Börja med att gå ut i er närmiljö och se om ni kan hitta en plats där trafiksituationen behöver förbättras, kanske i närheten av en skola, vårdcentral eller scoutlokalen. Varför behöver området bli bättre och vad är det som inte fungerar idag? Dokumentera så mycket ni kan med bilder, text och skisser över hur området ser ut.

 

Diskutera tillsammans i er patrull vad ni skulle vilja gör för att platsen ska bli säkrare. Behövs det ett övergångsställe, för alla går över gatan där ändå? Saknas det gatlyktor eller ett trafikljus? Komöverrens om ert förslag i patrullen, ni kan göra en eller flera förändringar.

 

Nu behöver ni på något sätt illustrera vad ni vill göra. Kanske väljer ni att photoshoppa de bilder som ni tagit på platsen, göra en model på datorn, rita en ny karta över området eller kanske göra en fullskalig model som ni kan visa upp i scoutlokalen.

 

Visa upp ert förslag för ledare, föräldrar och andra i området, bjud in politiker och skicka in era förslag till ändringar till kommunen för att visa hur ni vill göra samhället säkrare.

Material

Papper, penna, dator, pysselmaterial.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.