Materialbank på kåren - Globala hållbarhetsmålen (mål 12)

FN har tagit fram 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Samhällsengagemang
Mål: Aktiv i samhället, Förståelse för omvärlden
Tidsåtgång: Flera dagar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

 

FNs medlemsländer har kommit överens om 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. De är del av Agenda 2030 med målet att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Scouterna har tagit fram aktiviteter anpassade för olika åldersgrupper för att jobba med målen. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

 

Upptäckarna ordnar en materialbank på kåren, där scouterna på kåren får låna utrustning. Genom att orda en materialbank och låna ut utrustning får Utmanarna möjlighet att bidra till lösningar av ekonomiska orättvisor och skapar möjligheter för alla att delta. Utmanarna får även öva på att bygga goda relationer i kåren.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.