Friluftsloppis - Globala hållbarhetsmålen (mål 12)

FN har tagit fram 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout
Upplägg: Planering, Samhällsengagemang
Mål: Egna värderingar, Förståelse för omvärlden
Tidsåtgång: Flera dagar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

 

FNs medlemsländer har kommit överens om 17 globala mål för att skapa en mer hållbar värld. De är del av Agenda 2030 med målet att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Scouterna har tagit fram aktiviteter anpassade för olika åldersgrupper för att jobba med målen. Den här aktiviteten är en av flera aktiviteter kring de Globala målen.

 

Scouterna får ordna en loppis, förslagsvis med friluftskläder- och prylar, då dessa ofta har en större påverkan på miljön och därför är extra viktiga att återbruka. Scouten får insikt om människor lever under olika förutsättningar, tex ekonomiska eller geografiska. Genom att återanvända material får scouterna förståelse för människors olika förutsättningar för konsumtion på lokal nivå.

Material

  • Saker att sälja på loppisen, förslagsvis då friluftskläder- och prylar.
  • Organisation kring betalningar (swish eller kontanter)
  • Material för att kunna göra reklam för sin loppis

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.