Verkliga förebilder

Övningen kommer från WAGGGS material Free Being Me och syftar till ökat kroppsligt självförtroende hos scouterna. Övningen passar alla åldrar.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Diskussion, Samhällsengagemang
Mål: Förståelse för omvärlden, Självinsikt och självkänsla
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Mål

Scouterna lär sig att utseendet bara är en sida av en persons identitet. Andra sidor är precis lika viktiga när de skaffar vänner eller blir inspirerade av förebilder.       

 

Att göra

Be scouterna att tänka på någon som de känner i verkligheten. Det kan vara en vän eller familjemedlem som de verkligen tycker om och som är inspirerande för dem. Be dem att:

  • Ta med ett foto eller en målad bild av personen till nästa möte.  
  • Tänka ut en anledning till varför de verkligen tycker om personen och skriva ner det på fotot eller bilden. Påminn scouterna om att de ska välja en förebild som de tycker om på grund av vem den är och vad den gör, inte på grund av hur personen ser ut.

 

När alla är klara kan ni ha en fotoutställning där alla får visa upp sina förebilder i lokalen. Bjud gärna in andra avdelningar och anhöriga också för att få se, eller uppmuntra andra att bidra till utställningen genom att göra egna förebildsprofiler.

Material

Bilaga till aktiviteten

pennor

Du hittar hela aktivitetspaktetet för Free Being Me 7-10 år här: http://www.scouterna.se/ledascouting/files/2016/05/7-10---r-FreeBeingMe4.pdf

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.