Jag är unik!

Denna övning kommer från WAGGGS material Action on Body Confidence, 7-10 år och syftar till att öka kroppsligt självförtroende för deltagarna.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Diskussion, Lekar
Mål: Egna värderingar, Självinsikt och självkänsla
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Ett steg mot att agera

Deltagarna lär sig att hylla sig själva för vilka de är, och erkänna vikten av människors olikheter – på utsidan och insidan.

 

Att göra

Förklara att: under de kommande mötena kommer vi att göra några väldigt speciella aktiviteter. Som scouter arbetar vi för att göra världen bättre. Aktiviteterna vi gör kommer att göra skillnad genom att hjälpa människor i vårt samhälle att känna sig mer självsäkra och gladare. Någonting som hindrar människor från att känna sig självsäkra är att de oroar sig över sitt utseende – det kan betyda att de inte känner att de duger, vilket hindrar dem från att göra olika saker, som att besöka kompisar och räcka upp handen i klassrummet. Tänk er skillnaden i världen om alla kände sig fria att vara sig själva utan den här oron! Vi ska nu lära oss mer om varför de här problemen finns och varför de gör människors liv svårt, sedan ska vi fundera på vilken förändring som behöver ske i vårt samhälle för att göra skillnad. Vi ska fundera på vilka som kan hjälpa till att skapa förändring, och sedan planera ett projekt för att skapa vår egen förändring och sprida budskapet om vad vårt samhälle behöver göra för att hjälpa människor att bli mer självsäkra och glada. Det här mötet kommer vi att börja med att tänka på oss själva och varför vi alla är speciella och unika precis som vi är!

 

 1. Be alla att dra linjer över sitt papper för att dela in det i sex delar.
 2. Be alla att göra sitt bästa för att skriva eller rita ett svar till varje mening som du läser upp. Varje svar ska vara på en ny del av deras sida, så se till att siffrorna som motsvarar mening skrivs ner bredvid varje ritat eller skrivet svar. Förklara att de ska dela sina svar med de andra i gruppen.
 3. Klipp eller riv isär pappret för att separera de sex olika svaren.
 4. Bilda grupper med ungefär sex personer i varje. Be grupperna att lägga upp sina papper och titta på varandras så att de kommer ihåg vad patrullen har.
 5. En patrull börjar leken. Börja med mening 1 och låt dem ropa upp en persons svar från sin patrull. Till exempel: Vad är vi bra på? Måla! Utmaningen är för de andra patrullerna att titta på deras svar för mening 1 och hitta något annorlunda än den första patrullen och springa med den lappen för att bli den första att ge lappen till ledaren som står en bit ifrån patrullerna. Den första patrullen som når ledaren får en poäng!
 6. Gör samma sak med de andra meningarna. Om ni har tid kan ni göra leken två gånger. Eller tre!
 7. När leken är slut gratulerar ni den patrull som fått flest poäng. Be alla att lägga sina lappar på golvet, sprid ut dem och titta på allihop.

 

Diskutera:

 • Hade någon samma svar som någon annan?
 • Fanns det många olika svar?
 • Tycker du att det är bra med olikheter? Exempelvis  att människor alla ser olika ut och har olika förmågor och olika saker de är intresserade av.
 • Hur tror du att världen skulle se ut om vi alla var exakt likadana? (Tråkig? Inte lika många nya idéer?)

 

Avsluta med att tillsammans ropa: JAG ÄR UNIK!

Material

färgpennor, papper

 

Du hittar hela aktivitetspaketet här: http://www.scout.se/files/2018/10/7-10-a--r-Aktivitetspaket-Action-on-Body-Confidence.pdf

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.