Action on Body Confidence Enkät

Denna övning kommer från WAGGGS material Action on Body Confidence och syftar till att undersöka hur utseendemyten påverkar de som står oss nära.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Diskussion, Samhällsengagemang
Mål: Aktiv i samhället, Kritiskt tänkande
Tidsåtgång: Flera dagar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Steg mot att agera

Syftet med uppgiften är att skapa förståelse för ämnet kroppsligt självförtroende i ditt samhälle och för behovet av förändring. Detta är en hemuppgift där scouterna behöver göra undersökningen hemma under en vecka eller två och intervjua sin familj, vänner eller andra som de träffar för att få ett bra underlag till undersökningen. Berätta gärna för vårdnadshavare i förväg och kanske även lärare för att ge dem bra förutsättningar att intervjua kompisar mfl i skolan.

 

Att göra

En eller två veckor innan ni startar med aktivitetspaketet Action on Body Confidence får deltagarna ta med sig en enkätunder-sökning hem, där de intervjuar vänner och familj som är mellan 10 och 25 år om deras åsikter och upp- levelser. Varje deltagare bör försöka att intervjua minst tre personer.

För att introducera detta berättar du att:  Vi ska påbörja ett arbete/projekt om kroppsligt självförtroende. Många personer i samhällen över hela världen känner sig inte säkra och trygga med hur de ser ut, och det hindrar dem från att uppnå den fulla potentialen i att vara sig själva och göra saker som de egentligen vill och kan göra. Världen går miste om mycket på grund av det stora problemet med lågt kroppsligt självförtroende. Under de kommande mötena kommer vi att få lära oss mer om kroppsligt självförtroende, orsaker till varför människor känner så här, och planera sätt som vi kan be beslutsfattare, som har makten att agera, om hjälp för att göra skillnad! Det första vi ska göra är en enkätundersökning för att fråga personer vi känner i åldern 10–25 år om pressen de känner över att se ut på ett speciellt sätt, varifrån den pressen kommer och om pressen att "se perfekt ut" har påverkat deras liv på något sätt."

 

När scouterna genomfört undersökningen sammanställer ni den enligt bilagan. Om ni har en stor avdelning kan ni göra detta i era patruller. Sätt upp de olika tabellerna från  bilagan på olika väggar eller andra ytor. Be varje scout att markera de svar de fick från sin undersökning som streck eller kryss. Använd sedan frågorna i bilagan "resultat av undersökningen" för att prata mer om era resultat.

 

 

Diskutera:

  • Vad kan vi lära oss av undersökningen?
  • Hur hålls personer vi känner tillbaka av sin oro över sitt utseende?
  • Vilka slags problem kan lågt kroppsligt självförtroende leda till? Ni har redan diskuterat detta under aktiviteterna med utseendemyten, men under-sökningen kan få fram lite fler idéer. Här är några exempel på problem:
  1. Unga personer försöker förändra sina kroppar för att passa in i utseendemyten genom att banta, träna överdrivet mycket, vilja ändra sin hudfärg och så vidare. 
  2. Unga personer ägnar mycket tid och pengar åt att förändra sitt utseende.
  3. Unga människor går miste om vissa aktiviteter.
  4. Vågar inte säga sin åsikt eller stå upp för eller försvara sig själv
  5. Diskriminering eller mobbning mot personer som ser annorlunda ut än vad samhället förvän-tar sig (i skolan, i media och så vidare).
  • Är det här något som behöver förändras? Varför?

 

 

Detta är första steget i Action on Body Confidence för åldern 11-25 år. Det finns mer material att använda i aktivitetspaketet som finns här: http://www.scout.se/files/2018/10/11-25-a--r-Aktivitetspaket-Action-on-Body-Confidence.pdf

Material

Bilagor till denna aktivitet, alternativt använd aktivitetspaketet Action on Body Confidence 11-25 år

Pennor och stora papper

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.