Jeriko

Detta spel är ett storspel där ni kan utmana en annan scoutkår eller avdelning och genom samarbete och list hitta lösenordet till Jerikos portar.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Hajk, Lekar, Utomhus
Mål: Aktiv i gruppen, Problemlösning
Tidsåtgång: Halvdag
Gruppstorlek: 16 eller fler

Genomförande

Aktiviteten togs fram till lägret Treriksöset 1999 av dåvarande Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU), Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) och Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU) som idag gått samman till Equmenia.

Aktiviteten bygger på berättelsen om Josua och Jeriko och syftar till att hitta lösenordet eller nyckeln till Jerikos portar, samtidigt som laget eller gruppen försvarar sitt eget läger och undvika att bli tillfångatagna av motståndarlaget.

I bifogad fil finns beskrivningen till hur aktiviteten går till med förberedelser, laguppdelning och mycket mer.

 

Material

Se bilagan

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.