Rockrings-sten, sax, påse

Lek där alla vinner!

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Lekar
Mål: Fysiska utmaningar, Problemlösning
Tidsåtgång: 5-15 min
Gruppstorlek: 8-15 pers

Genomförande

Lägg en bana med cirklar med rockringarna. Dela in gruppen i två lag, varje lag ställer upp sig på en ände av banan. Första personen i ledet hoppar jämfota fram i ringarna tills de möts. Gör sten, sax, påse. Vinnaren hoppar vidare och förloraren ställer sig sist i vinnarledet. Samtidigt som vinnaren hoppar fram börjar nästa scout i "förlorarledet" att hoppa fram.
När de möts gör de sten, sax, påse. Om en person når slutet på banan är denne med i det laget och ställer sig sist i det ledet. Så upprepas detta fram tills dess att alla scouter står i samma led. Då är leken slut och alla har vunnit!

 

Material

Rockringar

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.