Laserstrålen

Lek för att utmana scouternas klurighet och smidighet, gärna i mörker. Passa bra för möten kopplade till intressemärket "Mörker"

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Lekar
Mål: Fysiska utmaningar, Problemlösning
Tidsåtgång: 5-15 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Leken skrevs ner av Bea under Demokratijamboree2018.

 

Bilda ett "bo" av repet, som en cirkel, där en person ska stå med ficklampan. Resten gömmer sig och ska nu försöka smyga sig fram och in i boet utan att bli upptäckt av personen med ficklampa. Blir man upptäckt får man backa tillbaka och gömma sig igen. Leken är slut när någon person lyckas ta sig in i boet utan att bli upptäckt av ficklampan.

Material

Ett rep och en ficklampa

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.