Väderpinne

Denna aktivitet är en del av intressemärket Väder. Syftet är att tillverka och testa en väderpinne för att förstå vädret och påverkan på naturen.

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Friluftsliv land, Utomhus
Mål: Fantasi och kreativt uttryck, Känsla för naturen
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

"En väderpinne (även fäbodsbarometer) är ett meteorologiskt instrument som utgörs av en grankvist som monteras upp-och-ned på en träplatta eller dylikt. Den fungerar som ett observationsverktyg som reagerar på luftfuktigheten, genom att den pekar uppåt vid klart och torrt väder och nedåt vid regnigt och fuktigt väder. Anledningen till det är att grenen på undersidan i högre grad svälls och krymps än ovansidan. Granens grenar utvecklar en reaktionsved på undersidan för kompensera ökad belastning som uppstår när grenar växer horisontellt. Trä sväller vid hög fuktighet och krymper vid låg fuktighet vilket gör att väderpinnen böjer sig nedåt vid fuktigt väder och uppåt vid torrt väder. När väderpinnen blir blöt sväller undersidan (reaktionsveden) ungefär 10 gånger mer än översidan. Det är därför viktigt att pinnen monteras upp-och-ned om den är avsedd att användas som väderpinne." (wikipedia)

 

Välj en gren som passar syftet. Tälj bort bark och liknande och montera den på en platta eller vägg. Låt varje scout tillverka en egen som de kan ta med hem och montera hemma om de vill.

Titta hur pinnen beter sig i olika väder och jämför med det faktiska vädret.

Material

Grantoppar, talltoppar eller liknande.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.