Väderleksrapport

Denna aktivitet passar till intressemärket Väder. Syftet är att lära sig mer om väderleksrapporten och hur väder presenteras.

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout
Upplägg: Friluftsliv land, Friluftsliv sjö, Hajk
Mål: Fantasi och kreativt uttryck, Känsla för naturen, Problemlösning
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Börja mötet med att lägga er på golvet eller marken och blunda. Alla ska ligga så att de inte kan röra vid varandra.

Lyssna på en väderprognos (ca 4 min) från Sveriges Radio eller liknande. Låt scouterna lyssna under tystnad. Denna övning funkar både som fokusering på ämnet och avslappning.

Samla gruppen och fråga om vad de minns från rapporten och skriv ner allt de kommer på. Var det några ord de inte förstod? Skriv ned även dessa. Du som är ledare kan förbereda genom att skriva ner ord som kan vara intressanta att diskutera så som väderslag, vindriktningar, platser mm.

Diskutera tillsammans vad de olika orden betyder och varför man säger som man gör.

 

Dela in scouterna i patruller och ge varje patrull ett stort papper, gärna med konturena av Sverige ritat på det, samt färgpennor. Låt dem lyssna på väderprognosen igen, genom att skicka länk till dem att lyssna i mobilen tex. Välj om patrullen ska rita ett specifikt område eller hela Sverige och be dem skriva ut och rita vädret på respektive plats utifrån väderprognosen. De behöver enas i gruppen om vad de hört och vad det innebär.

Återsamla gruppen och spela upp prognosen igen samt titta på kartorna. Stämmer det? Är det något som var svårt att rita? Varför?

Titta på en "riktig" väderkarta för att se hur tecknen ritas på tv eller nätet när vädret presenteras.

 

Låt scouterna titta på eller lyssna på kommande väderprognoser veckan efter mötet och prata om det igen nästa gång ni ses. Förstod de mer nu? Vad är svårt att förstå?

Material

 

På https://sverigesradio.se/vaderfranhelalandet hittar du senaste väderrapporterna från Sveriges Radio.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.