Plåsterakademin- möten för de tre sjukvårdsmärkena

Denna aktivitet innefattar tre möten för att kunna ge scouterna märkena plåstra, hjälpa och rädda. Det går såklart att bara plocka ett märke ur denna.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout
Upplägg: Friluftsliv land, Friluftsliv sjö
Mål: Problemlösning
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers

Genomförande

Aktiviteten är framtagen av Jojo, Håbo scoutkår


Mötena är planerade utifrån kraven för respektive märke, och tänkta att utföras av en sjukvårdskunnig ledare. Det finns en del saker som inte står med i märkeskriterierna men som vi valt att ha med ändå. De kan tas med om scouterna är extra intresserade och ni har tid över. Dessa är märkta med *.  Sist finns ett extramöte med fokus på att öva de kunskaper scouterna har fått under mötena. Längst ner finns en inbjudan ni kan använda till aktiviteten som helhet.

 

PLÅSTRA – (spårare, upptäckare)  
Ta hand om lättare sår   
Lägga tryckförband
Lägga skyddsförband*   
Ta hand om skavsår
Hitta i sjukvårdslådan  
Ringa och prata med SOS Alarm.

 

HJÄLPA – (upptäckare)
Vad du behöver ha med dig i sjukvårdsväskan  
Hur du kan undvika att någon skadar sig,   
Vad LABC (Livsfarligt läge, Andning, blödning, chock/ cirkulationssvikt)
Hur du lägger en person i stabilt sidoläge,  
Hur du tar hand om en stukad fot.

 

RÄDDA – (äventyrare)
Hur du överblickar och agerar på en olycksplats
Hur du tar hand om en medvetslös person  
Hur du genomför HLR
Hur du tar hand om ett benbrott
(benpipor m blödning, skyddsförband)*
Hur du tar hand om brännskador  
Eventuellt extra:
Bygga/bära bår*  
Diabetes*
Allergisk reaktion*   
Näsblod*
Hypotermi/ nedkyld person*
Hypertermi/ värmeslag*
Vätskebrist*
Psykisk ohälsa* 


Möte 1 (ca 2h):
Intro, vad förväntar sig gruppen?
Berätta hur en tar hand om ett litet sår (tvätta, plåster, kompress)
Visa hur en stoppar näsblod*
Öva syfte och utförande med tryck/ (skyddsförband*)
Förebygga samt ta hand om skavsår
Viktigast i sjukvårdslådan - här kan man göra materialquiz/Kims lek
Förebygga de vanligaste skadorna – patrulldiskussion
Avslut, reflektion

 

Möte 2 (ca 2h):
Förebygga skador (t.ex. diskuterar egna erfarenheter hos scouterna och vad som kunde ha gjorts för att undvika dessa)
Materiallek - gå igenom sjukvårdsväskan (t.ex. genom att gå igenom sjukvårdslandstingsråd och hitta all material som behövs eller Kims lek)
Repetera stabilt sidoläge
Ta hand om enklare brännskador, berätta (>1 handflata stort => sjukvård)
Linda en stukad fot
Ta hand om ett brutet ben (skyddsförband på benpipor)*
Bygg bår (med jacka/filt) och bär kamrat*
Lite om psykisk ohälsa*
Test på mötet

 

Möte 3 (ca 2h):
Skillnad 112/1177/11313*
Diabetes*
LABC repetition (ev LABCDE*)
Enklare allergi, symptom, behandling*
Hyper/hypotermi, orsak och behandling*
Vätskebrist, behandling*
Grundläggande HLR (med eller utan inblås)
Överblick och agerande vid stor olycksplats
Repetition, frågor


Halvdag: (ca 3 – 4h)
Vi använde denna halvdag till att låta scouterna applicera sina kunskaper genom att öva olika scenarion. Denna del behövs inte för att ta märket. Denna del är valfri!

Scenarion, 1 - 2 patruller/ gång, sen gruppdiskussion
Repetera det grundläggande först, tex stabilt sidoläge och LABCDE

1. Skärsår (tryckförband), skavsår, chock
Scouterna ska: Ringa 112, prioritera, ta hand om alla (inkl. personen i chock)

2. Brutet ben, medvetslös, chock
Scouterna ska: Ringa 112, prioritera, ta hand om alla korrekt

3. Stukad fot, liten brännskada
Scouterna ska: Ta hand om båda skadade, sos alarm behöver ej inkopplas

4. HLR docka
Scouterna ska:  Ringa 112, utföra HLR 


 

Material

Komplett sjukvårdsväska med övningsmaterial
HLR dockor
slanor och filt till bår

Vidare läsning: 1177.se innehåller det mesta av det som nämns i aktiviteten att man ska kunna. Deras artikel om husapotek är t.ex. ett förslag på vad man kan behöva ha i sjukvårdslådan (https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Husapotek/)

 

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.