Kreativ teater - Avsluta berättelsen

Scouterna får höra början på en berättelse som de sedan ska avsluta med en teater. Den ska dock fortsätta med vissa givna förutsättningar som ledaren bestämmer.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Diskussion, Samhällsengagemang, Teater musik och sång
Mål: Förståelse för omvärlden
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Den här aktiviteten är en övning i att tänka sig in i en annan situation och att i patrullen sammarbeta för att kreativt lösa uppgiften och sedan presentera resultatet. 
Ledaren läser upp början på en berättelse. Det kan vara ett stycke ur en bok, film eller något som man hittar på själv. Patrullerna ska sedan själva avsluta berättelsen, men utifrån vissa givna förutsättningar. Ledaren kan bestämma att det ska utspela sig i ett specifikt land eller i en tidsepok. Det kan också förekomma olika problem och huvudpersonen kan ha olika egenskaper. Dessa ska framgå i den fortsättningen som patrullerna hittar på. 


Ett scenario kan exempelvis vara att berättelsen ska utspela sig Mexico och det råder torka. Huvudpersonen jobbar i butik, är mycket stark och gillar att spela gitarr. En annan patrull kan får att det utspelar sig i Sverige men under 1800-talet på en bondgård, huvudpersonen gillar att läsa och räkna matte men kan inte gå i skolan för hen måste hjälpa till på gården.


I slutet av övningen får patrullerna presentera sina olika berättelser, gärna dramatisera det hela och sätta upp en liten pjäs. De olika patrullernas berättelser kommer skilja sig från varandra så här finns möjlighet att reflektera kring de olikheter som visar sig.
Ta med olika rekvisita och utklädnader för att få en härlig teaterkänsla.

Material

Början på en berättelse.

Rekvisita och utklädnader för teatern 

  • Fick scouterna möjlighet att tänka sig in i hur man har det på ställen som är utanför deras "sfär"?

  • Hur va det att ha de olika förutsättningarna som ni var tvungna att ha med i pjäsen?

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.