Lämna våra fördomar

Rädda Umoja från fördomar och orättvisa. Ett fredligt kubb där du och dina lagkamrater tävlar med varandra.

Skapad av: Jamboree17
Ålder: 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Lekar
Mål: Egna värderingar
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Umoja är idag ett fredligt rike där alla är välkomna och där alla får vara sig själva. Dagens fina och kärleksfulla Umoja har däremot inte alltid varit ett gott och fredligt rike. En gång i tiden styrde här en orättvis härskare som inte gillade att invånarna i Umoja hade egna värderingar och åsikter. Den såg också ned på de som var annorlunda och gillade inte  människor som inte var som härskaren själv. Härskaren hade förutfattade meningar (fördomar) mot de som inte kom från Umoja utan kom från andra länder och områden. Härskaren i Umoja var självisk och girig och struntade i att andra mådde dåligt så länge härskaren själv fick som den ville.
I det här spelet ska ni hjälpa Umoja att bli av med den orättvisa härskaren. I spelet ska ni se till att slå hål på de fördomar och åsikter som du tror kan skapa orättvisa. För att bli av med orättvisa härskare måste vi bli av med de åsikter som skapar orättvisa människor. Det gäller för er att avgöra vilka fördomar och åsikter som ni anser är orättvisa. Låt oss rädda Umoja!

Instruktioner:
För 2-12 deltagare:
Ert uppdrag är att hjälpa Umoja att bli fredligt och rättvist samhälle där alla känner sig välkomna oavsett hur man ser ut eller vem man är. Hjälp Umoja att bli av med en orättvis härskare och att Umoja ska få goda och rättvisa ledare som bidrar till ett bättre och rättvisare liv för alla.1. Ställ kubbarna på en linje bredvid varandra. Se till att alla små kubbar har en lapp på sig. Ställ härskaren längst fram i mitten. Ni själva ska stå ca 10 stora steg framför härskaren.2. Låt varje person slå ner en kubb i taget. När en person slagit ner en kubb ska den personen gå fram och läsa det påstående som finns på den nedslagna kubben och tillsammans i gruppen ska ni då resonera kring om det är en rättvis eller en orättvist åsikt.
Om ni anser att det är en rättvis värdering som passar in i dagens Umoja så ska ni ställa kubben upp på linjen igen. Om ni däremot har slagit ned en orättvis åsikt/fördom ska ni låta kubben vara nedslagen och ta bort den från linjen. Spela vidare på samma sätt tills ni anser att Umoja är räddat från orättvisa fördomar.

 

3. När ni anser er klara ska ni även slå ned Härskaren. När härskaren är nedslagen är spelet slut. Se till att ni inte slår ner härskaren för tidigt eftersom Umoja då förblir en orättvis plats. Om ni slår ned härskaren för tidigt så måste ni ställa upp två valfria kubbar igen. Slå ned härskaren när ni känner att Umoja har gått från att vara en ond och orättvis plats till att bli en rättvis och tolerant plats.

Material

Kubbspel

Kort med fördomar från bilagan

Gummiband att fästa korten på kubbarna med

 

Bilagor

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.