Umojas Bingobok

En uppdragsbok, som får plats i scoutskjortan, med uppmaningar att hitta nån som är från en annan kår osv.

Skapad av: Jamboree17
Ålder: 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Lekar
Mål: Relationer
Tidsåtgång: Flera dagar
Gruppstorlek: 1-8 pers

Genomförande

En uppdragsbok, som får plats i scoutskjortan, med uppmaningar att hitta nån som är från en annan kår osv. Med syfte att lära känna fler på lägret och skapa kontakter som kan hålla även efter lägret.

Material

Bingobok. Se bilaga.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.