Nattutmaningen

En spåraktivitet för Utmanare från Jamboree17.

Skapad av: Jamboree17
Ålder: 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Utomhus
Mål: Aktiv i gruppen, Problemlösning
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers

Genomförande

Nedan följer en beskrivning av de kontroller som var med på utmaningen med våde deltagarinfo och info för funktionärerna.

Nattutmaningen – Ballong kontrollen

 

Deltagar info:

Välj en ballong och plocka ner den på lämpligt sätt. Låt lappen sitta kvar på snöret! Smäll ballongen för att få fram ordet som ni ska illustrera på lappen. Skriv gärna ordet ni illustrerad någonstans på lappen. När ni är klara och nöjda med er illustration lämna in den till funk.

Ni har totalt 15 minuter på er, det är okey att starta så fort ni kommer fram till kontrollen. Se till att lappen är inlämnad när ljudsignalen ljuder för då ska ni bege er till nästa kontroll.

 

Funk info:

Blås/pumpa upp ballonger, se till att det ligger en liten papperslapp i varje ballong. En glowstick till varje ballong antingen i ballongen eller fastknuten i snöret under (beslut om var den är kommer på plats). Varje ballong ska även ha ett snöre fastknutet i sig med ett vitt vykort fastknutet och eventuellt en glowstick.

Spänn upp ett rep (förslagsvis mellan två träd) högt upp, gärna så att man måste klättra lite för att nå ballongerna. Tänk på att ballongerna kommer att hänga ner lite. Det ska hängas upp 90 ballonger per runda och det kommer att bli 6 stycken rundor. Så alltså kommer det behövas sättas upp ballonger i mörker (men alla kommer vara helt klara så att det bara är att sätta upp dom). De nya ballongerna måste sättas upp under pågående aktivitet, så så fort deltagarna fått ner sina ballonger och börjat rita så börjar funk sätta upp nya ballonger.

Ta sedan emot alla lappar som deltagarna ritat på när dom är klara.

Efter avslutad organisationstävling samla ihop allt material och lämna det i Stora Utmaningar tältet vid Utmanarhubben.

Nattutmaningen – Reflexkontrollen

Deltagar info:

Ni ska lösa detta siffer chiffer – 4, 23, 78, 14 8, 53, 61, 20, 61, 4
Lösningen finns ute i skogen, där sitter reflexer uppsatta. Ni letar efter de reflexer som talar om för er vilken siffra som ger vilken bokstav. Det får bara vara en ur laget i skogen åt gången, men ni är inte ensamma eftersom flera lag springer runt samtidigt. Ni måste vara snabba och effektiva för att hinna.
När ni löst chiffret så tar ni en bild som illustrerar det ord/fras som ni fick fram. Lägg gärna ut bilden med #nightchallange

Ni har totalt 15 minuter på er, det är okey att starta så fort ni kommer fram till kontrollen. Se till att allt är färdigt till när ljudsignalen ljuder för då ska ni bege er till nästa kontroll.

 

Funk info:

Det ska sättas upp ett område som avgränsas med hjälpa av avspärrningsband, inom detta område ska reflexerna sättas upp. Dom ska sättas upp på varierande höjd och med lagom avstånd. Reflexerna är redan fixade och ska bara sättas upp på lämpliga platser.

Under själva genomförandet så finns funk bara på plats och ser till att ingen ramlar och slår sig och att det bara är en per lag i skogen åt gången.

Efter avslutad organisationstävling samla ihop allt material och lämna det i Stora Utmaningar tältet vid Utmanarhubben.

Nattutmaningen – Morsekod kontrollen

Framför er ser ni ett blinkande ljus, det är en morsekod. Morsekoden går på loop så det är bara att fortsätta ifall ni missat något. Uppgiften är enkel – lös koden, ni får själva leta fram en morsenyckel. Och ni måste hålla er bakom avspärrningslinjen. Lycka till!

När ni löst koden så tar ni en bild som illustrerar det ord/fras som ni fick fram. Lägg gärna ut bilden med #nightchallange
Ni har totalt 15 minuter på er, det är okey att starta så fort ni kommer fram till kontrollen. Se till att allt är färdigt till när ljudsignalen ljuder för då ska ni bege er till nästa kontroll.

Funk info:

Sätt ut morselampan samt avspärrningsband på lagom avstånd (mer exakt avstånd anges på plats) som deltagarna måste hålla sig bakom.
Funk finns på plats och håller koll så deltagarna håller sig bakom avspärrningsbandet.
Efter avslutad organisationstävling samla ihop allt material och lämna det i Stora Utmaningar tältet vid Utmanarhubben.

Nattutmaningen – Kompass-ljusspår

Deltagar info:

Ni ska gå ett kompass-ljusspår, ni hittar rätt väg med angivna kompasskurser. Ni startar på blå ljuspunkt, gärna på en ledig. Vid varje rätt ljuspunkt så finner ni en bokstav samt en ny kompasskurs. När ni gått till alla kompasskurser i rätt ordning så ska ni ha fått ihop ett ord.

När ni fått fram ert ord så tar ni en bild som illustrerar det ord som ni fick fram. Lägg gärna ut bilden med #nightchallange

Ni har totalt 15 minuter på er, det är okey att starta så fort ni kommer fram till kontrollen. Se till att allt är färdigt till när ljudsignalen ljuder för då ska ni bege er till nästa kontroll.

 

Funk info:

Sätt ut ljuspunkterna (glowsticks), samt lapparna med bokstäver och kompassriktningar. Blå glowstick är alltid första punkten – där deltagarna startar. Efter de följ anvisningarna om kompasskurser och sätt ut ljuspunkt samt lappar på alla där det skall vara. Det ska sättas ut 10 ljusspår, se karta. När alla 10 spår är ute sätt ut några ljuspunkter runt omkring som bara är, viktigt att inte sätta dom så att deltagarna kan gå fel. Det ska vara tydligt vart dom ska så länge dom lyckats ta ut kompassriktningen rätt.

Funk finns på plats bara och håller lite koll på ljusspåren, så att det flyter på och inte blir köer. Har några problem så hjälp dom att komma vidare, visa hur man tar ut kompasskurs om det behövs.

Efter avslutad organisationstävling samla ihop allt material och lämna det i Stora Utmaningar tältet vid Utmanarhubben.

Nattutmaningen – Blindbock

Deltagar info:

En i laget får en bindel för ögonen (använd halsduken), förs sedan in i ett markerat område. Inne i området så finns det 6 stycken glowsticks i olika färger. Laget ska guida sin kamrat runt på godtyckligt sätt i området så att denne hittar en glowstick i varje färg. Det gäller att vara uppmärksam och lyssna på sina kamrater, och dom som guidar måste vara tydliga så att den blinda förstår.

Kom ihåg att ni inte är ensamma i området, det är bara den blinda som får vistas inom området alla andra måste hålla sig utanför. Det kommer att vara 10 lag vid varje område, alltså 10 blinda personer i området samtidigt.

När 6 glowsticks i olika färger har hittats visas dessa upp för funk och laget får ett ord. När ni fått ert ord så tar ni en bild som illustrerar det ord som ni fick fram. Lägg gärna ut bilden med #nightchallange
Ni har totalt 15 minuter på er, det är okey att starta så fort ni kommer fram till kontrollen. Se till att allt är färdigt till när ljudsignalen ljuder för då ska ni bege er till nästa kontroll.

 

Funk info:

Sätt upp 8 stycken områden som är 10 x 10 meter, hyfsat nära varandra. Inte för nära, man ska kunna gå flera personer runt områdena. I varje område läggs det ut glowsticks i 6 olika färger 10 av varje färg. Dom läggs i 6 olika högar med alla 10 av varje färg i samma hög.

Under genomförandet går funk runt och håller koll så alla innanför området är ”blinda” och att alla andra håller sig utanför. Är det någon som kommer på idéen att ringa sin blinda så är det helt okey, alla medel tillåtna så länge bara den blinda är innanför avspärrningsbanden.

När lagen visar upp 6 glowsticks i 6 olika färger så får dom ordet ”love” av funk.

Lägg tillbaka samtliga glowsticks så allt är i ordning till nästa gäng och start.

Efter avslutad organisationstävling samla ihop allt material och lämna det i Stora Utmaningar tältet vid Utmanarhubben.

Nattutmaningen – Rita och förstå

Här kommer 2 lag att samarbeta med varandra. Ni sitter mitt emot varandra med 2 papper var. Ert ena papper är rutat men vitt medans ert andra papper är rutat med färgat. En åt gången i laget ska gå fram och möta en ur det andra laget i mitten från båda lag. Ni ska förklara den färgade bilden för det andra laget som ska rita de på sin tomma lapp, och det andra laget ska ge er information om hur ni ska fylla i eran tomma lapp. Lapparna får inte flyttas utan det måste förklaras med ord.

Era bilder är en bit utav något större, det är pixlar ni målar. Imorgon kommer ni att se resultatet av bilden uppsatt någonstans i Utmanarhubben. Så var noga och rita rätt!

 

Funk info:

Dra upp startstreck som det får plats ca 40 lag bakom, tänk på att det är bra att det är lite mellanrum mellan lagen. Gå mellan 6 – 10 meter och dra ett likadant startstreck parallellt för ytterligare ca 40 lag.
Lägg fram pappers buntarna där lagen ska stå, det ska ligga en tom bunt och en färgad bunt vid varje start. Efter varje omgång så får ni bläddra fram ett papper i bunten så att det blir nytt till nästa lag som kommer. Ifall det är ojämt antal lag så får en funk gå in och förklara vad ett lag ska rita, det laget får då bara ta emot information och rita inte ge information.
Annars så gäller det att se till att alla förståt uppgiften och håller sig till spelreglerna.
Efter avslutad organisationstävling samla ihop allt material och lämna det i Stora Utmaningar tältet vid Utmanarhubben.

 

Material


Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.