Kamraträddning med kanadensare

Alla som paddlar bör veta hur man genomför en kamraträddning. Ni lär er samtidigt att lära känna er kanot och hur den beter sig i vattnet i olika situationer.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Friluftsliv sjö, Utomhus
Mål: Problemlösning, Ta hand om sin kropp
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Alla som paddlar bör veta hur man genomför en kamraträddning. När ni övar på det så lär ni er samtidigt att lära känna er kanot och hur den beter sig i vattnet i olika situationer.

 

 

1. Räddningskanoten lägger sig som vinkelrätt mot den kantrade kanoten, så att den kantrade kanotens stäv träffar mitt på räddningskanoten. De två kanoterna bildar då ett T. (bild 1)

 

2. De två i vattnet simmar till var sin stäv på räddningskanoten och hänger där. De stabiliserar räddningskanoten tillsammans med en person i kanoten som stöttar med paddeln. Den andra i kanoten lägger ifrån sig paddeln och greppar om den kantrade kanotens stäv. (bild 2)

 

3. Den kantrade kanoten dras upp och ner över räddningskanoten så att vattnet töms. (bild 3)

 

4. När det två kanoterna bildar ett kryss vänds den kantrade kanoten rätt och skjuts ned i vattnet. (bild 4)

 

5. Lägg kanoterna så att de ligger parallellt vid varandra. De två i vattnet klättar en i taget in i kanoten igen, medan de i räddningskanoten håller emot så att kanoten inte tar in vatten igen. (bild 5)

 

Material

Kanoter, paddlar, flytvästar.

Lämna mobiltelefoner, nycklar, plånböcker mm på land.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.