Kims Spel Jamboree17

Syftet med övningen är att arbeta med kommunikation i patrullen.

Skapad av: Jamboree17
Ålder: 12-15 år Äventyrarscout
Upplägg: Utomhus
Mål: Ledarskap, Problemlösning
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers

Genomförande

 

Uppgiften är att patrullen ska bygga en figur av Lego, träklossar eller liknande, som är likadan som den som finns under filten en bit bort från patrullen. Avståndet får inte vara så stort att de två frupperna inte kan prata med varandraFiguren kan var gjord av Lego eller träklossar.

1. Patrullen utser en person som kallas observatör. Observatören är den enda i patrullen som får se den färdiga figuren. Observatören ställer sig vid en av trefötterna och får där titta på figuren från alla håll.

2. Patrullen utser ytterligare en person som kallas kommunikatör. Observatören ska titta på figuren och berätta för kommunikatören vad den har sett. Kommunikatören ska sedan springa till patrullen och förklara för patrullen vad den ska bygga. Kommunikatören får inte röra klossarna. Efter tio minuter avslutas uppgift 1. Då är det dags att kolla på facit. Facit ligger i mappen som du som ledare fick i början. 


3. Uppgift 2 blir att samla patrullen och prata om vad som gick bra och vad som kan göras bättre. Det är viktigt att ni i diskussionen fokuserar på vad patrullen kan göra bättre till nästa gång och inte fokuserar på enskilda personer. Denna diskussion får ta 10 min och under diskussion ska ni också utse nya roller.

 

Material

  • Figur av träklossar, Lego eller liknande. Se bilaga för inspiration.
  • Filt eller handduk för att täcka över figuren.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.