Lokalt engagemang - starkare tillsammans

Hjälps vi åt är vi starkare, tillsammans kan vi göra mycket mer än om vi är ensamma. I denna aktivitet skapas möten som annars inte skett.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, Ledare
Upplägg: Diskussion, Planering, Samhällsengagemang
Mål: Aktiv i samhället, Förståelse för omvärlden
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Scouternas vision är unga som gör världen bättre. Det innebär bland annat att vi som scouter själva engagerar oss i vår omvärld. Det syns bland annat tydligt i scoutmetoden – lokalt och globalt samhällsengagemang. När det gäller lokalt och globalt samhällsengagemang är det scoutens personliga engagemang som är det viktiga. Det är möjligheten att själv tänka, analysera och genomföra som stärker oss, och gör skillnad i samhället. Men hur gör vi då? Hur identifierar vi ett problem? Hur hittar vi bästa lösningen?


VARFÖR?

  • Få nya perspektiv på gamla utmaningar – någon annan kanske redan vet hur något som 
  • känns svårt blir enklare?
  • Hjälps vi åt är vi starkare, tillsammans kan vi göra mycket mer än om vi är ensamma
  • Skapa möten som annars inte skett – att träffa någon du annars inte skulle pratat med

HUR?

Bjud in en eller ett par andra barn- och ungdomsföreningar i ert lokalsamhälle för att ha ett gemensamt möte där ni presenterar era verksamheter för varandra. Vad är  ni bra på? Vad är svårt? Vad har ni för resurser och förutsättningar för att driva bra verksamhet för medlemmarna? Det kan vara allt från om ni har en egen lokal, engagerade vuxna som stöttar verksamheten, finansieringslösningar, programstöd osv.


Brainstorma tillsammans.
Vad ser ni för likheter? Vad ser ni för olikheter? Finns det någon utmaning för er som är någon annans styrka? Kan ni få stöd av varandra i detta?

Identifiera lösningar.
Längre ner finns förslag på hur ni kan göra för att hitta lösningar tillsammans där många förslag och idéer lyfts upp så att ni hittar så bra lösningar som möjligt!


Genomför tillsammans!
Sätt upp en plan för hur ni ska göra och vem som ska göra vad. Behöver ni involvera andra i detta? Hur kommer det påverka medlemmar? Hur kommer det påverka andra engagerade? Finns det andra i ert lokalsamhälle som
kommer ha intresse av det ni gör, eller kan få vinning av att få vara med?

 

Få bra tips och idéer samt mer information i aktivitetspaktetet Lokalt Engagemang som finns här nedan som bilaga.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.