Lika barn leka bäst

En kort lek för att utmana scouterna att tänka annorlunda

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Diskussion, Lekar
Mål: Egna värderingar, Förståelse för omvärlden
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Dela ut lappar med färger på och be scouterna att bilda grupper som de tycker det verkar bäst. Var noga med att uttrycka det just så. Ha lappar förbereda där det är många av några färger samt en och två av vissa färger.


När scouterna är klara så diskutera tillsammans med dem om hur de tänkte när de gjorde sina grupper. Valde de grupperna utifrån sin egen färg? Kunde de inte blanda färgerna? Varför blev grupperna olika stora?


Diskutera om att vi kanske omedvetet dras till det som är lika. Tänker vi på att blanda så att vi får olika personer med olika egenskaper i varje grupp eller försöker vi hitta personer som är lika oss själva? Blir det då personer som ofta hamnar utanför? Hur mycket ansvar har man själv för att komma med i en grupp?

Material

Lappar med färger

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.