En orättvis lek

En lek som går snabbt att genomföra men som leder till en bra diskussion om orättvisa förutsättningar.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Diskussion, Lekar
Mål: Förståelse för omvärlden, Kritiskt tänkande
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Dela in scouterna i två lag och förklara att ni ska leka ”Hela havet stormar”. Ställ stolar i två rader med ryggarna mot varandra. Det ska finnas en stol mindre än antalet scouter. Spela musik och scouterna går runt stolarna. När musiken tystnar ska de snabbt sätta sig på en stol. Den som blir utan blir utslagen.


Kör först något varv där alla har lika förutsättningar. Sen ställs en stol/kon eller något annat en bit bort som det ena laget måste varva innan de får gå tillbaka till gruppen med stolar. De får helt enkelt orättvisa förutsättningar.
När det vinnande laget är utsett så prata om hur det kändes. Prata om varför vissa av scouterna kanske upplevde denna lek som orättvist. Prata om att även livet kan vara orättvist. Mot vem är kanske livet lite orättvist? Kan vara någon som inte kan springa så fort, har lässvårigheter, inte kan svenska så bra, har mindre pengar till coola grejor än andra kompisar o.s.v. Alla har något som gör vissa situationer extra jobbigt.


Koppla det gärna till orättvisor i världen. I vissa länder får tjejer inte utbilda sig alls. Eller så kan man inte utbilda sig för att det finns ingen skola i det område där man bor. Eller så har ens familj inte råd att skicka barnen till skolan. Då blir hela livet som att man har en extra stol att gå runt.

Material

  • Stolar
  • Musik som spelas
  • Gärna bilder som visar fattigdomens utbredning i världen, var flest barn inte får gå i skola o.s.v

 

Fundera du som ledare:

Det är inte nödvändigtvis det lag som får orättvisa förutsättningar som förlorar i den här leken. Ibland triggar det igång en enorm kämparglöd som gör att detta lag springer oerhört fort runt sitt extra hinder. Kan det ibland behövas motgång för att vi ska kämpa extra?

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.