20 liter vatten

Scouten får kunskap om hur viktigt vatten är för vår överlevnad och hur mycket det egentligen går åt.

Skapad av: Adapt Admin
Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout
Upplägg: Diskussion, Samhällsengagemang
Mål: Egna värderingar, Förståelse för omvärlden
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers

Genomförande

Brist på vatten, eller tillgång till rent vatten är en av de stora utmaningarna för att utrota hunger, sjukdomar och fattigdom. 20 liter vatten per dag är vad som krävs för att en person ska klara det mest nödvändiga. Många har inte ens så mycket vatten. Över en miljard människor saknar tillgång till tillräckligt med vatten för att uppfylla de grundläggande behoven.

 

Rada upp sex tomma hinkar samt en vattendunk med 20 liter vatten i. Markera varje hink med en skylt eller pryl som visar att de representerar följande kategorier:

 1. Mat och dryck
 2. Toalettspolning
 3. Disk
 4. Tvätt av kläder
 5. Personlig hygien
 6. Städning

 

Ge scouterna i uppdrag att fördela dessa 20 liter i hinkarna utifrån hur mycket de tror att de använder dagligen. Håll reda på hur mycket vatten ni har hällt i varje hink med hjälp av ett litermått eller kåsa.

 

När scouterna är klara kan ni tillsammans gå igenom hur mycket vatten vi i Sverige använder i genomsnitt per dag. Diskutera om detta är rimligt. Ser scouternas egna användning ut så? Finns det något ni kan göra för att minska er användning av vatten?

 

I Sverige använder vi 200 liter vatten per person och dag. 10 liter till dryck och mat, 40 liter till toalettspolning, 40 liter till disk, 30 liter till tvätt av kläder, 70 liter till personlig hygien och 10 liter till städning, biltvätt och övrigt.

 

Är ni flera personer kan ni göra aktiviteten som en tävling mellan patrullerna. Ni kan också fortsätta genom att ge alla i uppdrag att försöka räkna ut hur mycket vatten som de gör av med tills kommande scoutmöte.

Material

 • 6 hinkar
 • 6 skyltar
 • Vattendunk/hink
 • 20 liter vatten
 • Kåsa eller annat mått

 • Hur har aktiviteten utmanat scouterna?

 • Vad lärde du dig av denna aktivitet?

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.