Dansbingo

Ett roligt sätt att få scouterna att röra på sig. På detta sätt är det även lättare att inkludera alla på discot så att ingen känner sig utanför.

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Teater musik och sång
Mål: Aktiv i gruppen
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Dela ut tomma bingobrickor till alla scouter. Ge dem också varsitt nummer. Spela sen en låt eller en bit av en låt och få dem att dansa med varandra två och två. Efter låten skriver varje scout in det nummer som deras partner hade i en tom ruta på bingobrickan och dansar sedan vidare med nästa person. Efter ett antal låtar (förslagsvis samma antal som antalet rutor på bingobrickorna) är det lottodragning. Lägg alla nummer som scouterna har i en stor skål och ropa ut ett nummer i taget. Fyll själv på med sifforna på en större bingobricka som alla ser. (Förslagsvis från höger övre hörn ner till vänstra)

 

Först med antingen en rad eller en full bricka vinner.

 

Respektera dem som inte vill vara med och dansa och ha gärna en uppgift eller aktivitet för dessa scouter också.

Om alla måste dansa med alla blir inte någon ensam hela tiden.

 

Spela inte hela låtar så hinner scouterna inte tröttna.

 

Aktiviteten lämpar sig kanske bäst som till exempel en festlig avslutning på terminen.

Material

Bingobrickor, pennor, skål hatt eller likande att ha nummer lapparna i,

Musik, gärna också lite discoljus.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.