Citronleken

Ett klurigt problem som kan ge scouterna ett överraskande bra resultat. Dessutom bidrar aktiviteten till att träna scouternas sinnen.

Ålder: 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, Ledare
Upplägg: Diskussion
Mål: Problemlösning
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Alla scouter förses med en ögonbindel. När ingen längre kan se något så sprider lekledaren ut lika många citroner på golvet som det finns deltagare. Nu gäller det för alla att hitta varsin citron. När deltagaren har hittat sin citron sätter den sig ned och bekantar sig med den (känner dess doft, form, mönster, storlek, tyngd, etc.). Deltagarna får inte göra någon egen markering på citronen.

 

Då en deltagare känner att den har full koll på sin egen citron sträcker personen i fråga upp citronen i luften; varpå lekledaren skriver deltagarens namn på citronen och lägger den i en korg. När alla citroner är insamlade så sprider lekledaren ut citronerna igen.

 

Nu är deltagarens uppgift att (fortfarande med ögonbindlar) hitta sin citron igen. De får givetvis prata med varandra. När alla är nöjda får de ta av ögonbindlarna och se vad det står på citronen de själva håller i.

 

Antagligen påbörjas efter detta en spontan diskussion kring hur deltagarna tänkte och upplevde övningen. Om inte kan en sådan diskussion inledas.

 

Om ni har aktiviteten i början av ett läger kan citronerna sedan användas för matlagning eller för att sätta smak på vattnet. Att leka med mat är okej så länge allt äts upp efteråt!

 

Viktigt är att pennan som används för markeringen är doftlös. Detta eftersom att doften kan vara en igenkänningsfaktor som scouterna måste få chansen att utnyttja. För att lösa detta problem kan varje citron vara försedd med en siffra från början. Samma siffra skrivs sedan på scoutens arm eller hand vid överlämnandet av citronen.

Material

En ögonbindel och en citron till varje deltagare.
Korg (går att klara sig utan).
Permanent markeringspenna.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.