Capture the flag

En aktivitet där scouterna får lära sig organisation, att sammarbeta, med möjlighet att vara ute i naturen.

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Lekar, Utomhus
Mål: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Patrullerna får var sin karta med numrerade punkter för var alla flaggor finns och en lista med klockslag då flaggorna kommer att dyka upp vid de olika punkterna. Det gäller för patrullen att lyckas ta så många av flaggorna som möjligt.

 

En ledare sätter upp flaggorna vid given tidpunkt. För att lösa problemet med att det står scouter och väntar kan man säga att flaggorna inte sätts upp så länge det finns scouter inom synhåll.

 

Tid och storlek på område går naturligtvis att variera i det oändliga. Med äventyrarscouter, under ungefär en och en halv timma kan det vara lagom med 20-30 flaggor inom ett område som är säg 400 m i diameter. Detta kräver minst två ledare som springer runt och sätter upp flaggor.

 

För att addera moment kan man dela ut några chiffer med ledtrådar till ytterligare flaggor. T.ex "I understa lådan på kontoret" eller med kordinater, kompassgrader mm. Låt dessa flaggor ge mycket poäng så att det blir lite taktik i tävlingen.

 

TIPS

Det kan vara bra att ha flaggorna i olika färg beroende på hur mycket poäng de är värda, så blir det lättare att räkna.

 

Förbered rutter för de ledare som ska springa runt och sätta upp flaggor så att det inte uppstår förvirring under mötet. Se till att det faktiskt finns tid till transport mellan punkterna.

 

Det kan vara bra att det kommer upp tätt med flaggor precis i början så att leken kommer igång direkt. Kanske kan några sitta uppe redan när instruktionen delas ut.

 

Om två scouter greppar en flagga samtidigt kan de använda sten-sax-påse för att avgöra vem som ska ha flaggan.

Material

Tygbitar i olika färger, tvättklämmor att hänga upp tygbitarna med, karta, (gärna en väl detaljerad karta eller ett flygfoto så att träd och buskage är utsatta), ev kompass, papper och penna.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.