Bryt mot kulturen

För att lära scouterna om olika kulturer och traditioner.

Ålder: 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Diskussion
Mål: Egna värderingar, Kritiskt tänkande
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers

Genomförande

Läs kapitlet om scoutkultur i boken "Vi och Dom" och prata tillsammans om begreppen kultur, normer och värderingar. Vad betyder orden? Hitta konkreta exempel på scoutkultur. Skriv exemplen på ett stort papper så ni kan ta exempel från det senare.

 

Dela in deltagarna i grupper om 4–5 personer. Låt grupperna välja en synlig del av kulturen som de vill utmana, se exempel nedan. Hjälp deltagarna att hålla sig på en realistisk och genomförbar nivå. Därefter går deltagarna ut och genomför det de planerat. En deltagare bryter mot normen och de andra observerar hur människor omkring reagerar och vad de gör. Återsamlas därefter i helgrupp och låt varje liten grupp redovisa vad de gjort och vad de som observerat sett.

 

Diskutera därefter:

• Hur kändes det att bryta mot normen?

• Vad fyller kulturen för funktion?

• Hjälper kulturen oss eller är den bara ett måste?

• Finns det kulturella regler som inte går att bryta? Vilka sanktioner har de?

Material

Kapitlet om scoutkultur ur "Vi och Dom", stort papper, penna, människor omkring som utövar scouting (gärna ett läger eller en utfärd)

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.