Bygga snöhydda

Ha roligt, träna samarbete och få en fin snö- och rishydda!

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Friluftsliv land, Utomhus
Mål: Fantasi och kreativt uttryck, Känsla för naturen
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Idén kom när Svärtinge scoutkår hade en massa ris och grenar utanför scoutstugan efter lite skogsröjning.

Under ett helt möte byggdes en hydda av ris och grenar, som tätades i håligheter med snö.

De äldre scouterna testade att övernatta i den och de yngre använde den under sina utemöten på vintern.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.