Bara vanligt vatten?

En aktivitet för att testa scouternas naturkunskaper genom att låta dem identifiera olika djur och insekter som lever i vattenmiljö.

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Utomhus
Mål: Känsla för naturen
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 8-15 pers

Genomförande

Gör om detta för att passa era egna förhållanden.

Som ni ser finns det en sjö här, eller i alla fall en vik av en sjö. Den heter Dalbyviken, och sjön heter Ekoln. Det är en sjö som hör till Mälaren och faktiskt kan man med båt härifrån bryggan ta sig ända till Uppsala om man vill. Åker man åt andra hållet i stället kommer man till slut till Stockholm, och sedan är man ute i Östersjön och havet – och då kan man komma vart man vill, om man är bra på geografi!

I den här sjön finns det en massa fisk och en massa smådjur och växter som alla behövs för att sjön ”vatten-naturen” ska må bra.

Scouterna ska namnge fem fiskar och dessutom finns det fem olika ”vatten-smådjur” som de också ska identifiera. För att det ska bli lite lättare att lista ut vad smådjuren heter kan en bestämningsduk användas.

 

Material

Fem fiskar – helst vanliga svenska, abborre, gädda, mört, gös, braxen – gärna levande i akvarium – annars döda från fiskaffären. Alternativt utskrivna och laminerade bilder.

Smådjur – fånga fem olika eller skriv ut och laminera bilder, alternativt namnge fem redan fångade med hjälp av bestämningsduken.

Papper, pennor, skrivunderlag, sittunderlag, klocka.

Akvarium, grund vit balja, bottensörja (gräv eller håva upp) från sjöbotten.

 

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.