Bokstäver mage/rygg

För att på ett roligt sätt utöka scoutens ordförståelse samt en lättare övning i samarbete.

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Lekar
Mål: Aktiv i gruppen, Problemlösning
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers

Genomförande

Bilda patruller, det ska vara 4-6 personer i varje patrull och de ska vara lika stora. Ställ barnen på linje med ansiktet mot ledaren. Varje patrull får en uppsättning bokstäver som skall fästas en på magen och en på ryggen på varje patrullmedlem. När alla har gjort det säger ledaren ett ord, som scouterna sedan ska skriva genom att placera om sig och vända ryggen resp. magen mot ledaren så att han/hon kan läsa det ord ni skrivit. När patrullen är färdig skriker ni ”klar”. Om ordet stämmer och ni är först får patrullen ett poäng. Men om ni skrikit ”klar” och ordet är felstavat [eller felvänt] blir det minuspoäng.

4-mannalag:

Bokstäver: T S A R N Ä O K

Ord:Tsar, stor, rast, snok, kast, snar, kost, snor, nära, räta, tära, ärta, rost, änka.

5-mannalag:

Bokstäver: K A R T A S O S M E

Ord: Karta, mossa, korta, smaka, torka, staka, rasta, koret, kasta, smeka, massa, stare.

6-mannalag:

Bokstäver: M A S K I N T Ä R T A R

Ord: Maskin, smakar, strama, stakar, maskar, tarmar, markis, minkar, karmar, trätar, rättar, rattar.

Material

Bokstäver och säkerhetsnålar eller tejp

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.