När det oväntade inträffar

För att scouterna skall få diskutera hur man kan hantera en krissituation.

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, Ledare
Upplägg: Planering, Samhällsengagemang
Mål: Aktiv i gruppen, Problemlösning
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Ett olycksscenario berättas eller visas:

(Låt gärna deltagarna få improvisera runt berättelsen. Läs upp ett stycke i taget och se vad som händer.)

”Vi är 30 scouter, 2 ledare och 2 föräldrar på bussresa till fjällen. Det är april månad och det finns gott om snö. Det ser vi då vi närmar oss stugorna som vi hyrt.

Stugorna vi ska till ligger ensligt, telefon saknas. Det är också dålig täckning för mobiltelefoner i området och detta vet våra föräldrar.

Vi har rest hela dagen, det har blivit kväll och mörkt. Bussen är modern med toalett och video, så några kollar på en film.

Annars sover de flesta i bussen, bara några få håller fortfarande igång. De sitter på armstöd och hänger i mittgången för att prata.

För 40 minuter sedan åkte vi igenom ett mindre samhälle, sedan dess har vi bara sett enstaka fönster lysa upp mörkret.

Plötsligt dyker det upp renar på vägen alldeles framför oss!

Bussföraren bromsar och kämpar för att hålla bussen kvar på vägen, men det är för halt.

Bussen kränger hit och dit och kör sedan in i snövallen och träden – det hörs en dov duns och sedan blir det alldeles tyst.

Främre delen av bussen är helt intryckt, instrumentpanelen är obrukbar – kommunikations-radion fungerar inte.”

Frågeställning: Vad gör vi nu?

(Diskussion i grupper – en vuxen per grupp.)

Följande saker finns med i bussen:

• 35 personliga packningar (mest kläder)

• 20 halvfulla godispåsar

• 15 chokladkakor

• 10 äpplen

• 5 flaskor cola, totalt 2 liter

• 1 förbandslåda finns i bussen

Lyssna på hur gruppen resonerar. Följande frågor tas upp – om de inte själva tar upp dem:

• Ska alla stanna vid bussen eller ska några gå efter hjälp?

• Ska alla lämna bussen och gå? Vilka grejor ska vi i så fall ta med?

• Antag att ett tiotal personer är skadade – hur gör vi då?

• Vem bestämmer vad som ska göras?

• Vilka saker i bussen är viktigast att ta med om vi beslutar oss för att lämna bussen?

• Om hjälpen dröjer – hur fördelar vi den mat vi har? Vad gör vi när maten är slut?

• Hur håller vi värmen?

 

Att tänka på:

Gör övningen som ett forumspel eller rollspel från det att bussen bromsar för renarna. Dela in scouterna i grupper som får diskutera och spela upp sin fortsättning på händelsen. Prata lite kort efter varje grupp om deras resonemang. Sammanfatta efter alla grupperna och kom fram till vad som kan vara bästa lösningen.

Material

Ev. rekvisita om man har rollspel.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.