Blåsstafett

Detta är en rörlig lek där alla är med och aktiva, inte bara under den korta stund i stafetten då man själv springer.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Lekar
Mål: Fysiska utmaningar
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Placera en bänk per patrull med ena änden mot ”mitten”, om det till exempel är fyra patruller bildar de fyra bänkarna ett + tecken.

Patrullerna sätter sig gränsle på respektive bänk med ansiktena mot mitten. När leken ska börja blundar alla och på en given signal blåser den patrullmedlem som sitter längst bak på respektive bänk framförvarande patrullmedlem i nacken, blåsningen skickas vidare till den som sitter längst fram på bänken. När förste man känner blåsningen springer han/hon runt alla bänkarna samtidigt som övriga patrullen kasar fram en bit på bänken och ger plats längst bak där den som springer sätter sig och blåser framförvarande person i nacken. Blåsningen skickas framåt i patrullen och så fortsätter man tills alla i patrullen sprungit varsitt varv. Den patrull som först har fått runt alla sina medlemmar vinner.

Material

En bänk per patrull. Om man inte har tillgång till bänkar kan man sitta på liggunderlag eller rakt på marken.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.