Karaoke med falsksång

Den här lekens främsta syfte är att ha roligt. Utöver det finns inslag av samarbete samt musikalisk träning.

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, Ledare
Upplägg: Lägerbål, Teater musik och sång
Mål: Aktiv i gruppen, Relationer
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

En lekledare har en musikspelare av något slag med tillhörande hörlurar. En person ur gruppen får lyssna till en låt lekledaren väljer. Personen ska då sjunga, nynna eller tralla med i låten så att de andra deltagarna kan gissa vilken låt det gäller. När någon gissat rätt byter man person som lyssnar.

Att tänka på

Blanda låtar som deltagarna känner igen med låtar som inte är lika vanliga i målgruppen. Det ger en positiv stämning när man gissar rätt. Samtidigt kan de udda låtarna vara utvecklande då det är lärorikt att komma i kontakt med låtar man inte hört förut.

Alla tycker inte om att sjunga inför grupp, även om det rör sig om kamrater man känt i många år. Tvinga ingen att vara den som ska sjunga.

Material

Mobiltelefon eller liknande musikspelare
Spellista
Hörlurar till musikspelaren

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.