Nattorientering

Om man klarar av att orientera även i mörker så kan man känna sig säker på att klara av det även på dagen.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Hajk, Utomhus
Mål: Känsla för naturen, Problemlösning
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Scouterna får en karta och kompass med några kontroller utmärkta på. Ett annat  alternativt är att ge scouterna ett antal koordinater som de ska hitta med hjälp av en GPS.

Låt scouterna orientera två och två eller i patrullen. Se till att kontrollerna är märkta med reflexer så att de går att hitta i mörkret.

Detta material behöver du

    Kompass eller GPS (glöm inte batterier).
    Karta.
    Ficklampa eller lykta.
    Kontroller
    Reflexer

Att tänka på

Informera om att en GPS ofta inte ger exakt signal utan att den som bäst kommer några meter när.

Märk punkterna med reflex eller använd naturliga landmärken som ensamma träd eller stora stenar. Det kan bli för svårt att hitta de annars.

Förbered en varm och mysig mottagning för att ge deltagarn en känsla av kontrasten mellan det okända, lite farliga och det trygga.

Säkerhet

Lägg inte kontroller i för svår terräng. Tänk på att det som är enkelt att ta sig fram genom på dagen kan bli omöjligt på natten. Bra om någon scout i varje grupp har med sig en mobil så att de kan ringa till en ledare om de skulle gå vilse.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.