Hjälpa andra

För att öka scoutens medvetande om vår omvärld, det egna beteendet och få dem att vilja hjälpa andra.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout
Upplägg: Samhällsengagemang
Mål: Aktiv i samhället, Egna värderingar
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Scouterna har säkert hört talas om att ”scouter leder gamla tanter över gatan”. Tala med dem om att det inte är så töntigt som många vill göra gällande.

Inled med att diskutera scoutlagens punkter 3, 4 och 7.

    En scout är vänlig och hjälpsam.
    En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
    En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Prata med scouterna om vad en god gärning kan bestå av. Berätta att scouter förr gjorde en god gärning varje dag. Har Du själv varit med om detta som liten scout så berätta!

• Ge scouterna i uppgift till nästa scoutmöte att göra en god gärning per dag. Be dem skriva ner vad de gjort och ta med det till nästa scoutmöte.

• Uppmärksamma dem som lämnar in sina lappar om de goda gärningar de gjort.

Ge dem som glömt sina lappar chansen genom att de får berätta. Kommer de inte ihåg vad de gjort — ge dem i uppdrag att skriva de goda gärningarna till nästa gång.

Låt scouterna själva komma på vad de kan göra för goda gärningar och berätta för varandra.

Exempel på god gärningar:

Läsa en saga för småsyskon

Hämta posten

Gå till affären och handla

Dammsuga

Diska

Hjälpa mor- eller farföräldrar

Duka av bordet

Säga något snällt till någon

Lämna sin plats på bussen åt en äldre

Hälsa på de du möter på gatan

Material

Märket goda gärningar. Läs om märket på Leda Scouting. Alternativt ett diplom eller liknande att ge scouten vid väl utfört uppdrag

http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/intressemarken/

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.