A-bro

Scouterna får lösa en utmaning i patrullen och samtidigt praktisera färdigheter i att surra.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Friluftsliv land
Mål: Aktiv i gruppen, Problemlösning
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Börja med att gå igenom olika surrningar om ni inte har gjort det tidigare.

Ge sedan scouterna uppgiften att tillverka en A-bro (eller A-bock). Det gör man genom att använda slanor (=grova grenar/små träd). Lägg dem i formen av ett A. Surra ihop på alla ställen där slanorna korsar varandra. Knyt ett rep i toppen av A:et. Repet bör hänga ner på båda sidor så att man kan reglera höjden.

Patrullen kan sedan få i uppgift att till exempel ta sig över en bäck utan att bli blöta. Ställ A-bron mitt i bäcken så att den räcker över till båda sidor. En person i taget ställer sig på den tvärgående slanan i A:et, och resten av patrullen hjälper till att luta A:et fram eller bak genom att reglera med repet i toppen.

Att tänka på

Övningen är lättast att göra när det är ljust ute.

Säkerhet

Man behöver hantera kniv så förstahjälpen-utrustning skall finnas med. Se dessutom till att inga vassa stenar sticker upp på någon sida bäcken, välj i så fall ett annat ställe.

 

Material

slanor, knivar, sisalgarn, rep och förstahjälpen-utrustning.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.