Förtöjningsövningar

Öva förtöjning kan ni göra både på inomhus och till sjöss. Här hittar du några sätt att öva förtöjning.

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Friluftsliv sjö
Mål: Aktiv i gruppen, Problemlösning
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Öva förtöjning inomhus

Gör i ordning en planka med ett knap, en pållare och ring. Låt scouterna öva på att förtöja rätt. Gör det svårare genom att göra det med förbundna ögon eller med en hand.

Hitta felet

Förtöj en båt vid bryggan med några insmugna fel, låt barnen försöka hitta felen och göra om det på rätt sätt.

Testa olika förtöjningar på möte


Segla runt till lite olika stationer där barnen får testa lite olika sätt att lägga till (långsides, på boj, ankring med förtöjning i land).

Fakta om förtöjning

I hemmahamnen ordnar man fasta förtöjningar som tål alla vindar och oväder som brukar förekomma på platsen. Lägg båten med fören mot sjö- och vindriktningen så vakar den mycket än om aktern ligger mot sjön.

Förtöjningsfjädrar motverkar ryck men måste säkras med kätting. Använd dubbla förtöjningar mot bryggan så ligger båten stadigare. Linans längd mellan båt och boj/påle ska vara minst halva båtlängden – men se till att båten inte kan driva mot andra båtar.

Vid förtöjning i naturhamn gäller det att hitta en så skyddad ankringsplats som möjligt. Lyssna på väderrapporten. Försök få dubbla förtöjningar mot land. Finns inga träd till hands kan ett par bergdubbar komma till nytta.

Obs! Det finns naturligtvis fler sätt att förtöja och bilden nedan är exempel.

Material

  • Inomhus: en planka som ni förberett. Se bild ovan.
  • Utomhus: Båt, förtöjningsfjäder, kätting, boj/påle, brygga

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.