Hulungerna – att bygga en bro

Ibland tänker vi människor att vissa saker är självklara, att alla borde förstå och agera precis just så som vi själva gör. Men så är det långt ifrån alltid.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Samhällsengagemang
Mål: Aktiv i gruppen, Förståelse för omvärlden
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Genom ett slags rollspel får scouterna öva på att samarbeta trots kulturella olikheter.

I ett land långt borta bor Hulungerna. De har länge velat bygga en bro för att ta sig över till Andra Sidan, men byggandet har fallerat på grund av det enkla faktum att hulungerna inte vet hur man gör när man bygger en bro.

Hjälp är dock på väg. En grupp med Wabibier från Wabibien har kommit för att visa hur man bygger broar då de älskar att konstruera broar men kan inte bygga dem eftersom de inte klarar av praktiskt arbete.

Brobyggandet försvåras av att det tyvärr är svårt att kommunicera med Hulunger då de har väldigt speciella vanor och en säregen kommunikationsstil. Wabibierna måste förstå och lära sig att kommunicera med hulungerna.

Vid övningens början delas scouterna upp i två grupper, en med Wabibier (en patrull) och en annan grupp med Hulungerna (resterande två patruller). Sätt grupperna på två skilda ställen där de kan läsa reglerna och förbereda sig för uppgiften (15 min). När reglerna har blivit lästa samlas grupperna igen. Nu ska Wabibierna lära Hulungerna att bygga en bro (15 min). Sedan skall Hulungerna bygga en bro själva. Men nu får Wabibierna bara komma med tips och inte själva hjälpa till med bygget. Den avslutande byggfasen tar också 30 min.

Instruktioner

Hulungerna

Ni lever i ett land som heter Hulung, och ni är därför Hulunger. Ni vill bygga en bro från en stad till en annan över en flod, men ni vet inte hur ni ska göra. Därför har ni bjudit in några Konstruktörer från ett annat land som ska lära er att bygga bron.

 

Era kommunikationsvanor

När ni talar med varandra håller ni alltid för er egen näsa. Om någon inte gör detta kommer ni inte höra vad personen säger och ni kommer därför att lämna denne.
Hulungerna säger aldrig nej. De säger alltid ja, även om de egentligen tänker nej.
Endast män kan använda saxar och pennor. Och endast kvinnor kan använda tejp och linjal.Alla andra saker och verktyg kan alla använda. Så män kommer aldrig att röra en linjal eller tejp och kvinnorna kommer aldrig att röra saxarna eller pennorna.

Detta är oskrivna kulturregler som man inte pratar om. Ni får således inte förklara dessa regler för de andra, det vill säga ingenjörerna.

Ni kommer att ha 15 minuter på er att lära er reglerna, sen 15 minuter för att lära er av ingenjörerna hur man bygger bron. Sist får ni 30 minuter på er att bygga bron själva.

Wabibier

Ni är en grupp med Wabibier från Wabibien. Ni älskar att konstruera broar. Ni ska hjälpa Hulungerna att bygga en bro till Andra Sidan. Ni har 30 minuter på er att förbereda er för uppgiften. Efter 20 minuter får ni skicka iväg en person i fem minuter för att se hur terrängen ser ut. Denna person skall också ta med sig nyheter från Hulung.
Efter era förberedelser kommer ni alla att resa till landet Hulung där ni får 30 minuter på er att lära Hulungerna att bygga en bro. Sen får Hulungerna 30 minuter på sig att bygga sin bro själva. Nu får ni inte göra annat än att komma med tips, ni får inte själva vara med och bygga.

Bron skall byggas av papper med hjälp av tejp, sax, linjal, pennor och snöre. Bron ska byggas mellan två bord (med ett avstånd på cirka 80 centimeter). Bron skall klara av att bära en av saxarna.

Reflektera

Vad tyckte ni om övningen?

Vad förväntade du dig i början på spelet?

När började ingenjörerna förstå att något inte stämde?

Hur hanterades detta?

Försök att hitta några exempel från verkliga livet som kan relatera till den här övningen.

Att tänka på

Kom ihåg att hulungerna alltid måste komma ihåg sina vanor.

 

Material

  • 20 stycken A4-papper
  • 1 tejp
  • 2 saxar
  • 4 linjaler
  • 4 pennor
  • Cirka tio meter snöre
  • 2 bord

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.